ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ - 06.12.2018г.

06.12.2018г. - Ден на отворени врати в Районен съд - Девин


Денят на отворени врати се проведе с активното участие на 60 ученици от училища-партньори на Районен съд - Девин по Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие“, СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино. Съдът и училищата са активни участници в програмата от 2015год.

В Деня на отворени врати Едуард Руменов Стамболиев - ученик от XI „а“ клас от СУ „Христо Ботев“ – Девин представи как СУ „Христо Ботев“ - Девин стана „Училище посланик в Европейският парламент“ - Страсбург, който посетиха по проект „Евроскола“.


Участниците в Деня взеха активно участие в обявения от съда конкурс за есе с темата „Кое е правото, което мислите, че заслужвате преди съдът и светът да са узнали за него?“, по повод предстоящия на 10.12.2018г. „Международен ден за правата на човека“, обявен от ООН през 1950г. във връзка с подписаната на 10.12.1948г. Всеобща декларация за правата на човека.

Цитирайки Виктор Юго с мисълта „Най - важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли“ Айлин Реджепова Палазанова, ученик от XII СУ „Н.Й. Вапцаров“ - Борино определя свободата на мисълта, като най - ценното право благодарение, на което можем да живеем в равноправен и справедлив свят.

Награди за отличени есета се връчиха на учениците Айлин Реджепова Палазанова, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино, XII клас, Симона Стефанова Тютюнджиева, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино, XII клас и Биляна Емилова Лавчиева, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, XII клас.
Бяха представени основните международни актове и договори в областта на международната защита на правата на човека – Всеобща декларация за правата на човека, Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Конвенция за защита правата на детето. Необходимостта от защита на личните данни при ежедневното ползване на интернет пространството.

Непълнолетните лица в ролята на извършители и жертви на престъпления, бяха представени чрез симулативен процес от 20 ученици от XI клас от СУ „Христо Ботев“ Девин. Ученикът Едуард Руменов Стамболиев, в ролята на съдия разгледа жалба от непълнолетен извършител на противообществена проява срещу решение на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, с което са му наложени мерки за превъзпитание за извършена от него противообществена проява в нощен клуб дискотека - предупреждение, задължаване на извършителя да се извини на пострадалото момиче и забрана за посещение на нощния клуб, в който е станал инцидента. Казусът беше разрешен с потвърждаване на наложените мерки и задължаване на извършителя още в съдебната зала да се извини на пострадалото лице.


Районен съд Девин връчи удостоверения за активно участие на учениците и техните ръководители, а на училищата книга „Седемте навика на високо ефективните хора“ и статуетка „Устрем“.

Благодаря на всички ученици, взели активно участие в Деня на отворени врати и в обучението по Образователната програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие“.

Благодаря за активното съдействие на ръководителите:Красимира Георгиева, Веселина Пейковска и Мариана Сиракова от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин.

Емил Хавальов, Капка Бозова, Ваня Мутафчева, Антоанета Вълнева - СУ “Димитър Благоев“ – Доспат.

Зекир Велиев, Джеврие Каинчалиева - СУ „Никола Вапцаров“ с.Борино.

Адм. Ръководител:

Илияна Ферева - Зелева

Медийно отразяване на събитието :

1. Смолян прес (виж).

2. Вестник "Отзвук" Смолян (виж).

3. Devin on-line.(виж)

4. Вестник "Марица" Пловдив. (хартиен носител)

Отличени есета на ученици от форума в Районен съд Девин:

1. Есе на Айлин Палазанова от СУ "Никола Вапцаров" с.Борино (виж).

2. Есе на Симона Тютюнджиева от СУ "Никола Вапцаров" с.Борино (виж).

3. Есе на Биляна Лавчиева от СУ "Димитър Благоев" гр. Доспат (виж).

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво