Декларации по чл.12 от закона за ЗПУКИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

    № по ред
Име
Длъжност

ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЙТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПУКИ
Данни за подадена или не декларация по чл.12т.1 от ЗПУКИДанни за подадена или не декларация по чл.12т.2 от ЗПУКИДанни за подадена или не декларация по чл.12т.3 от ЗПУКИДанни за подадена или не декларация по чл.12т.4 от ЗПУКИ
ЗАБЕЛЕЖКА
1
Е.А.У.
Адм.секретар
2
Г.А.Р.
Гл. счетоводител
3
З.Ц.Б.
Секретар СИС
4
С.Р.З.
Деловодител СИС
5
Р.Р.Н.
Съдебен секретар
6
М.К.Н.
Призовкар
7
Д.А.С.
Съдебен секретар
8
С.И.Н.
Деловодител
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво