Съдебни заседатели към Районен съд Девин с мандат 2015 - 2020година

1. Наташа Владимирова Василева
2. Анелия Емилова Джебирова
3. Руфие Османова Дъглова
4. Красимир Бисеров Пехливанов
5. Деян Събев Деянов
6. Юлияна Емилова Чанчева - Караджова
7. Юлия Павлова Джамбазова
8. Диляна Каменова Борисова
9. Димитър Славчев Сакалийски
10. Ердинч Мустафа Али
11. Зелма Асенова Белберова
12. Севдалина Чавдарова Брезалиева
13. Юлия Станиславова Дабанова
14. Иван Димитров Иванов
15. Юсмен Ахмед Амиш
16. Емил Димитров Кисьов
17.Мария Димитрова Сокерова

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво