Съдебни заседатели към Районен съд Девин с мандат 2015 - 2020година

1. Наташа Владимирова Василева
2. Николай Юриев Мартинов
3. Анелия Емилова Джебирова
4. Руфие Османова Дъглова
5. Красимир Бисеров Пехливанов
6. Деян Събев Деянов
7. Даниел Лилков Милушев
8. Юлияна Емилова Чанчева - Караджова
9. Юлия Павлова Джамбазова
10. Юлия Недкова Язаджиева
11. Диляна Каменова Борисова
12. Димитър Славчев Сакалийски
13. Ердинч Мустафа Али
14. Зелма Асенова Белберова
15. Севдалина Чавдарова Брезалиева
16. Татяна Иванова Вишанина
17. Юлия Станиславова Дабанова
18. Иван Димитров Иванов
19. Юсмен Ахмед Амиш
20. Емил Димитров Кисьов
21.Мария Димитрова Сокерова

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво