Единен портал за електронно правосъдие на съдебната власт. (ТЕСТОВИ ПЕРИОД).

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Единният портал за електронно правосъдие на съдебната система е разработен по Проект на ВСС и ОПАК. На Вас се предоставя възможността да направите регистрацията си и да получите персонален акаунт за достъп до Портала, чрез заявление по образец, утвърден от ВСС.


1. ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ.
2. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПОРТАЛА.
3. ЕЛЕКТРОННО ПРИЗОВАВАНЕ НА СТРАНИТЕ (ПРАВИЛА).
4. ВХОД В ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво