Нотариална кантора Девин

1. Цветалин Пенков - НОТАРИУС № 455, гр. Девин, ул. "Освобождение" №23, тел. 030412044 и GSM 0899188899.
2. Здравко Иванов - НОТАРИУС № 555, гр. Девин, ул. "Освобождение" №23, тел. 030412044 и GSM 0886579219.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво