История

В далечното минало - Девин е бил околийски център с околийско съдилище. Съдиите по това време не са били мирски и са без юридическо образoвание. Те са били облечени в духовен сан и сменявани на всеки две години.   През месец октомври 1913 година се открива съд в град Девин, ръководен от първия мирови съдия Ангел Балевски.
От основаването му до 02.01.1942 година съдът се е помещавал в частна сграда, крайно неудобна и недостатъчна. След личното посещение на министър Кожухаров в Девин и оглед на подходящо място в центъра на града се предприема  проектиране и строителство на новата съдебна палата, започнато на 15.04.1940 г. от предприемача Димитър Семерджиев от с.Соколовци.
Сградата е завършена през есента на 1941 г. и функционира в този си вид до 1996 г. През 1996 година се започнало преустройство на съществуващата сграда -пристрояване и реконструкция на същата, което завършва през 1998 година.
До 1994год. в Районен съд Девин са работили един районен съдия и един съдия изпълнител.
От 01.03.1994год. е открит втори щат  за районен съдия, като на тази длъжност е назначена първата жена - съдия в районен съд Девин  - Дафинка Чакърова.
От 1913 година до настоящият момент в Девински мирови, околийски и районен съд са работили като съдии следните лица :
 
v      От месец 10.1913 год. – първи мирови съдия Ангел Балевски
v      От 1927 год. до месец 04.1928 год. – съдия Коста Хрисандов
v      От месец 04.1928 год. до месец 07.1928 год. – съдия Воденичаров
v      От месец 07.1928 год. до 1930 год. – съдия Васил Хесапчиев
v      От 1932 год. до месец 10.1933 год. – съдия Минко Василев
v      От месец 10.1933 год. до 1934 год. – съдия Стефан Станев
v      От началото на 1934 до месец 12.1934 г. – съдия Евтим Панов
v      От  месец 12.1934 год. до месец 05.1935 год. – съдия Йордан Николов
v      От месец 11.1935 год. до месец 08.1937 год. – съдия Димитър Чешанков
v      От месец 08.1937 год. до месец 09.1948 год. – съдия Будин Вичев
v      От месец 09.1948 год. до 1950 год. – съдия Богдан Груев
v      От 06.09.1950 год. до 10.12.1952 год. – съдия Тодор Пападопов
v      От месец 12.1952 год. до 19.08.1953 год.- съдия Георги Мавродиев
v      От 1953 до 1956 година – съдия Петър Андасаров
v      От 1956 до 1959 година – съдия Иван Кръстев
v      От месец 04.1959 год. до 1965 год. – съдия Ангел Запрянов
v      От месец 01 до месец 03.1966 год. – съдия Вилхелм Хайрабедян
v      От месец 03.1966 до месец 12.1968 год. – съдия Никола Трифонов
v      От 1969 до 1971 година – съдия Мануил Иванов
v      От 1972 до 1983 година – съдия Асен Гогушев
v      От 1984 до 1990 година – съдия Васил Василев
v      От 1992 до 1998 година – съдия Николай Пейковски
v      От 01.03.1994 до 2004 година – съдия Дафинка Чакърова
v      От месец 10.1998 до 10.1999 година – съдия Иван Ангелов
v      От дата 13.10.1999 година и понастоящем – съдия Елка Хаджиева
v      От дата 02.07.2001 година и понастоящем – съдия Илияна Ферева-Зелева
 
Сградата на Районен съд Девин се намира в централната зона на града. Тя е построена през 1941 година. От месец декември 1996 до месец ноември 1998 година се извършва цялостен ремонт и разширение на сградата. Понастоящем Районен съд Девин разполага с две съдебни зали, модерни кабинети за съдиите, администрацията и съдебните служби.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪДА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е :
 
Съдия Илияна Росенова Ферева-Зелева 

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво