Ден на отворените врати

Днес 08.12.2016г. Районен съд Девин за поредна година организира провеждането на „Ден на отворени врати", с цел да запознае отблизо гражданите със структурата, функциите и дейността на съда.
Темата на деня е „Аз и моите граждански права". Избрахме тази тема, тъй като обикновеният човек установява контакт със съдебната система в ситуации, в които правата му са засегнати. Посегателството срещу човешките права предпоставя правото на съдебна защита и познаването на юридическите възможности за сезиране на компетентните съдебни институции. Книгата за рекордите на Гинес класира Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10.12.1948г. като най-превеждания документ в света. Преведена е поне на 375 езика. Две години по-късно 1950г. ООН обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Декларацията е документът, който определя един своеобразен стандарт - еднакъв за всички хора по света, уреждайки основни и неотменими човешки права, които произтичат от природата на човека. Така наречените естествени права, като правото на живот, свобода, равенство и собственост, които са необходимия минимум за достойното съществуване на всеки човек.
По темата на Деня беше обявен конкурс за ученическо есе. В конкурса взеха участие 32 ученика от училищата СУ „Христо Ботев" гр. Девин, СУ „Димитър Благоев" гр. Доспат и СУ „Никола Вапцаров" с. Борино.
Есетата бяха отличени от специално назначена за целта комисия, както следва:
1/ Сибел Салихова Ферева - ученик от 12 „Б" клас от СУ „Димитър Благоев" гр. Доспат
2/ Симона Стефанова Тютюнджиева ученик от 10 клас от СУ „Никола Йонков Вапцаров" с. Борино
3/ Денис Росенов Хаджиев - ученик от 10 „Б" клас от СУ „Христо Ботев" гр. Девин

Медийно отразяване на събитието:
SmolyanNews.com
Смолян прес
Вестник "Отзвук" - Смолян

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво