Банкова информация

БАНКОВИ СМЕТКИ

"БАНКА ДСК" - ЕАД  офис Девин
БИГ код : STSABGSF

СМЕТКИ :

1. BG39STSA93003101771201 - държавни такси ;
2. BG28STSA93003320017713 - гаранции, вещи лица и свидетели.
3. Районен съд гр.Девин СИС уведомява гражданите, че от 16.06.2020г. включително премахва събирането на ДДС върху таксите по съдебно - изпълнителни дела.
4. Считано от 01.01.2014г. съгласно решение на ВСС по протокол № 47/28.11.2013г. набирателната сметка на ВКС за чужди средства -обезпечения, вещи лица, гаранции и други се обслужва от Българска Народна Банка със следните параметри :

IBAN:BG15BNBG96613300178103
BIC : BNBGBGSD


5. РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН, уведомява гражданите, че такси /без такси за СИС / могат да бъдат внасяни в съда ни безкасово - на втори етаж, стая 8 и стая 6, без удържане на допълнителни преводни такси. Дължимите такси към РС Девин можете да платите чрез ПОС терминал в стая №6 от дебитна или кредитна карта със следните лога на издателя изобразени върху картата :
- MasterCard
- Maestro
- ViSa
- ViSa Electron
- V- PAY.
РС Девин.


Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво