Указател


№ на стая
УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖБИ В РС ДЕВИН
  
ПЪРВИ ЕТАЖ
 
1.
ДЕЛОВОДСТВО СИС
2.
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ
СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ
3.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ
4.
ЗАЛА
5.
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
6.
ЗАЛА
7.
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
 
 
ВТОРИ ЕТАЖ
 
1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.
РАЙОНЕН СЪДИЯ
3.
СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ
4.
АРХИВ
5.
АРХИВАР
6.
БЮРО СЪДИМОСТ
7.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
8.
ДЕЛОВОДСТВО
  

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво