Контакти

КОНТАКТИ:
4800 гр.Девин, обл.Смолянска
ул."Ал.Костов"№8,
Телефон: 03041/20-22 - Деловодство граждански и наказателни дела;

Тел./Факс: 03041/27-09 - Адм.секретар и гл.счетоводител;
Телефон: 03041/26-14 - Бюро съдимост;
Телефон: 03041/54-68 - Архивар;
Телефон: 03041/21-60 - Деловодство съдебно изпълнителна служба;
Телефон: 03041/25-76 - Служба по вписванията;
Телефон: 03041/24-01 - Държавен съдебен изпълнител
Телефон: 03041/24-01 - Съдия по вписванията
Телефон: 03041/21-48 - Председател на Районен съд - Девин - Съдия Илияна Ферева-Зелева.
Телефон: 03041/21-70 - Съдия Елка Хаджиева.

Email: devin_rs@abv.bg


Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво