Съдии в Районен съд Девин

1. Съдия Илияна Ферева-Зелева - Председател на съда и Районен съдия
2. Съдия Елка Хаджиева - Районен съдия
3. Съдия Иво Шамов - Съдия по вписванията
4. Съдия Ася Пашова - Държавен съдебен изпълнител

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво