ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 25.11.2019год. - 29.11.2019год.25.11.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 130/2019г.
Предишни заседания : 23.10.2019год..
Правно основание - чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000205/15.07.2019год. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


25.11.2019г. – 11.30 ч.
НОХД № 124/2019г.
Предишни заседания : 30.10.2019год.
Правно основание - чл.216, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Л.К.К. роден ****83г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: За периода от 22.00ч. на 02.06.2019г. до 00.00ч. на 03.06.2019г. в с.Б., обл.С., на ул. „Орфей“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Пролет“, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи, както следва:
1 .Лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег.№******, бял на цвят, собственост на М. В. К. от с.Б., обл.С., като с остър предмет е срязал задна лява гума на автомобила, марка „Kenda Radial“ на стойност 40 лв.;
.............................. ................................ .........................................................................
7.Лек автомобил марка и модел „Сузуки Витара“ с рег.№******, червен на цвят, собственост на В. Н. А. ., от с.Ц., обл.С., като с остър предмет е срязал предна дясна гума на автомобила, марка „General“ на стойност 110 лв., всичко на обща стойност 515.00 лв.


25.11.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 169/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.326, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият М. С. А., роден на ******92г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВЕН /с форма на вина-пряк умисъл/ за това, че: За периода от 01.04ч. на 08.09.2019г. до 04.30 ч. на 08.09.2019г. в с.Т., обл. С., при условията на продължавана престъпна дейност /продължавано престъпление/ е предал по телефон - като е инициирал повикване от мобилен със SIM карта с абонатен номер 0877598*** към МВР - Дирекция „Национална система 112”, четиринадесет неверни повиквания за помощ, злополука и тревога, както следва:
1. Ha 08.09.2019г., около 01.04ч. в с.Т., обл.С., от моб. тел.0877598*** е подал невярно повикване за помощ на тел. 112, като заявил, че бил напръскан с лютив спрей от неизвестни за него лица;
................................................ ...................................... ...............................................
14. На 08.09.2019г., около 04.30ч. в с.Т., обл.С., от моб.тел. 0877598*** е подал невярно повикване за злополука на тел. 112, като заявил, че е направил пътно-транспортно произшествие с пострадал.


25.11.2019г. – 10.45 ч.
НОХД № 170/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.194, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият Н. Т. Д., родена на ******78г. в гр.П., обл.П., живуща в гр.Д., обл.С., Е ИЗВЪРШИЛА ВИНОВНО /с форма на вина-пряк умисъл/ за това, че: На 16.06.2019г. в гр.Д., обл.С., на ул. „Цветан Зангов“, отнела чужди движими вещи - мобилен телефон, марка и модел „SAMSUNG GALAXY J7/6“, на стойност 400.00 лева, ведно със СИМ карта, на стойност 6.00 лева, противоударен пластмасов калъф, на стойност 12.00 лева и карта памет от 16 гигабайта, па стойност 15 лева, всичко на обща стойност 423.00 /четиристотин двадесет и три/ лева, собственост на Р. А. Ш. от гр.Д., обл.С., от владението му, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.


25.11.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 129/2019г.
Предишни заседания : 24.10.2019год.
Правно основание - чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.И. роден ****87г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.П., обл.П, В ТОВА че: След като е бил осъден с протоколно определение №59 от 12.02.2018г., постановено по гр. дело № 467/2017г., по описа на на Районен съд - Девин, влязло в законна сила на 20.02.2018г., да издържа свои низходящи - малолетното си дете Д. С. И. с ЕГН 11****** и малолетното си дете В. С. И.с ЕГН 13******, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на четири месечни вноски от по 270 лева всяка (140.00 лева за Д. С. И. и 130.00 лева за В. С. И.) общо в размер на 1068.00 лева (хиляда шестдесет и осем) лева.


26.11.2019г. – 09.30 ч.
НАХД № 145/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите А.Т.Н. от с.Б., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


26.11.2019год. - 10.15 ч.
АНД № 117/2019г.
Предишни заседания : 23.10.2019год.; 06.11.2019год.
Правно основание - чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000220/25.07.2019год. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


26.11.2019г. – 11.15 ч.
НОХД № 143/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.339, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.М. роден ****45г. в с.Б., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: През месец юли 2019г. в стопанска постройка, намираща се в местността „Говедарника“, землище на с.Б., обл.С. е държал взривни вещества - 195,06 грама дребнозърнест ловен димен барут и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 6 броя патрони калибър 12, 6 броя снарядени с неударени капсули хартиени гилзи калибър 12 и 36 броя запалителни ловни капсули, предназначени за снарядяване на ловни патрони за гладкоцевно оръжие, без да има за това надлежно разрешение.


28.11.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 134/2019г.
Предишни заседания : 31.10.2019год.
Правно основание - чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000733/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.28.11.2019год. - 11.45 ч.
АНД № 160/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба

ПРОТИВ Електронен фиш за налагане на глоба, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система Серия К №3024863/06.09.2019год.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво