ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 11.11.2019год. - 15.11.2019год.
14.11.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 123/2019г.
Предишни заседания : 14.10.2019год.
Правно основание - чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска

ПРОТИВ Наказателно постановление №2459/26.07.2019год. от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска.14.11.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 151/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.149, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво