ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Девинския съд участва в Международна конференция в Будапеща


Съдийската колегия на Висш съдебен съвет взе решение да командирова двама съдии Илияна Росенова Ферева – Зелева – административен ръководител - председател на Районен съд - Девин и Милена Кирова Костова - Колева административен ръководител - председател на Районен съд – Стара Загора за участие в VII Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, която се проведе на 10 – 11 октомври 2019г в гр.Будапеща, Унгария. Международната конференция се организира ежегодно от Национална служба за съдебна власт, а тази година беше седма по ред, посветена на сложния въпрос на съдилищата и комуникациите с национални и международни експерти, известни в актуалната тема. Фокусът на събитието бе „ Изграждане на доверие чрез комуникация“ с акцент върху темите „Комуникация по важни случаи“, „Мисия на съдилищата за насърчаване на ценности“ и „Вътрешна комуникация“. Тази година събитието привлече около 80 гости от 19 страни, включително Германия, Испания, Полша, Хърватия, Латвия, България, Албания, Румъния, много от които са завръщащи се гости. В своята тържествена встъпителна реч д-р Tunde Hando - председател на Националната служба за съдебна власт, подчерта значението на общественото доверие в съдебната система, като подчерта, че може би най-важната задача на съдебната комуникация е да се укрепи това доверие. Целта на поредицата от конференции е да се създаде международен професионален форум, на който да се обсъждат различни методи, използвани във вътрешната и външна комуникация на съдилища в цяла Европа. Споделяне на професионален опит, добри практики, обсъждане на спорни въпроси и техните възможни решения. В речта си д-р Tunde Hando цитира г - н Ференц Деак, изявен унгарски държавник, известен като „мъдър човек на нацията“ – „ Щастлива е страната, в която съдията и съдебното решение, носи не само справедливост, но успокоява страните чрез доверието. Посланието е просто и важно, а то е „ Доверие в съда и личността на съдията“. Общественото доверие засилва приемане на съдебното решение на индивидуално и социално ниво, увеличава желанието на гражданите да сътрудничат, опростява вземането на решение и насърчава стабилността на институционалните дейности. Целта на конференцията бе да се обсъдят публично инструменти и методи за комуникация за увеличаване на доверието. Инструменти по отношение на съобщаване на съдебните решения от значим обществен интерес и културната мисия на съдилищата да промотира ценности. Г-жа Ерика Бесни – бизнес треньор откри поредицата от професионални лекции. Изтъкнатият треньор даде жива и забавна презентация за психологическите аспекти на доверието, ангажирайки публиката по интерактивен начин с голям успех. Фронталните презентации бяха продължени с представяне на комуникацията по важни случаи от Хосе Мария Ортега Мартинес де Виктория, ръководител на Службата за комуникации във Върховния съд на Кастилия и Леон. Институционална комуникация по предоставяне на информация на медиите за съдебни процеси от голям медиен интерес. Лекцията му беше последвана от представянето на д-р. Zsˇfia Lele, вицепрезидент на Административно-трудовия съд в Сегед относно съобщението за делото по казуса, наречен „ Камионът на смъртта“ в Сегед. Културната мисия на съдилищата и вътрешната комуникация бяха представени от изтъкнати оратори като Ивета Жаудема, служител по международни комуникации във Върховния съд на Латвия и Джон Кафлан, заместник-директор по комуникациите в Академията за Европейско право / ERA/. Темите от първия ден бяха обсъдени от участниците в работни срещи на втория ден от конференцията. Участието ми в конференцията по темата „Съдилища и Комуникации“ беше изключително вълнуващо, чест и привилегия, за което изразявам огромна благодарност към Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, че ми предостави тази възможност за участие. Участието ми в този международен форум ми даде възможност да получи знания и взаимствам нови идеи по темата „Мисия на съда да промотира ценности“, които възнамерявам да приложа в следващите инициативи на Районен съд – Девин по „Образователна програма - Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие“, които ще проведем през учебната 2019г -2020г. Първата е вече очертана в Деня на отворени врати, който ежегодно Районен съд Девин провежда през месец декември, посветен на „Международния ден по правата на човека 10 декември“. Тази година Районен съд - Девин ще проведе Ден на отворени врати на 05.12.2019г.


09-10.10.2019г. Участие на съдия Илияна Ферева – Зелева в Седмата Международна конференция, организирана от Национална служба за съдебна власт - Унгария, гр. Будапеща.


________________________________________________________

Медийно отразяване на събитието - в. "Отзвук online" - гр.Смолян

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво