ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
за командироване на магистрат за участие в Международна конференция
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, с Протокол №29 от 17.09.2019год., командирова съдия Илияна Ферева-Зелева – административен ръководител – председател на Районен съд – Девин, за участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“.
Форумът ще се проведе в периода 9 – 12 октомври 2019 г. в гр. Будапеща в Унгария.
Събитието се организира от Унгарската Национална служба на съдебната власт, и се провежда в Академията по правосъдие на Унгария.
На конференцията ще бъдат дискутирани комуникацията по значими дела, културната мисия на съдилищата и вътрешната комуникация.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво