ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 14.10.2019год. - 18.10.2019год.
14.10.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 121/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.М.А. роден ****90г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 03.08.2019г„ около 03.40 часа в гр.Д., обл.С., на ул.„Гимназиална“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел "Ауди А6 Авант" с per. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,53 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза - протокол №490/12.08.2019г. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ “Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


14.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 123/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска

ПРОТИВ Наказателно постановление №2459/26.07.2019год. от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска.


16.10.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 90/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба

ПРОТИВ Електронен фиш за налагане на глоба, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система Серия К №2752745/08.05.2019год.


16.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 100/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №98/19.06.2019год. на Директор на БД ИБР.

17.10.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 105/2019г.
Предишни заседания : 03.10.2019год.
Правно основание - чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000813/07.08.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.


17.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 109/2019г.
Предишни заседания : 03.10.2019год.
Правно основание - чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000732/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво