ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 02.09.2019год. - 05.09.2019год.
02.09.2019год. - 14.00 ч.
АНД № 63/2019г.
Предишни заседания : 20.06.2019год.
Правно основание - чл.68в, вр. чл.68д, ал1, пр.1 от ЗЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0047756/25.02.2019год. на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.


02.09.2019год. - 14.30 ч.
АНД № 29/2019г.
Предишни заседания : 08.04.2019год.; 23.05.2019год.; 04.07.2019год.
Правно основание - чл.123, ал.1, т.2, бА от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000003/15.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


05.09.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.; 04.07.2019год.
Правно основание - чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво