ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 08.07.2019год. - 12.07.2019год.

09.07.2019г. – 09.30 ч.
НОХД № 87/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.345б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С.Д. роден ****70г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 22.06.2019г. в 09.10ч. в гр.Д., обл.С., на ул.„Малтепе“ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел "Мерцедес 312 Д" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,94 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест - Дрегер 7510“ с фабр.№ ARBB 0021, съгласно Наредба №1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


09.07.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 77/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Р.С.У. от с.Г., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


10.07.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 67/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.38, ал.1 от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-004/13.05.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив.


10.07.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 55/2019г.
Предишни заседания : 19.06.2019год.
Правно основание - чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000158/15.05.2018год. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


11.07.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 89/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.345 ал.2, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ К.А.К. роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 01.07.2019г., около 09.15ч. в с.Б., общ.Д., обл.С., по ул. „Чавдарска“, пред дом №3е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „ИЖ“, модел „Юпитер“ без рег истрационни табели, с номер на рама/шаси ******, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в чл.140, ал. 1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места" и чл.140, ал.2 от ЗДвП- „Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра па отбраната(Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи).


11.07.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 88/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.144 ал.3, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.В. роден ****66г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 25.06.2019г., около 14.15ч. в двора на „Д***“ ЕАД - гр. Д., се заканил с убийство спрямо Н. А. Н. от гр. К., обл.П., като насочил законно притежаваното от него огнестрелно оръжие - пистолет марка „ТТ“ кал. 7.62x25, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво