ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 01.07.2019год. - 05.07.2019год.
02.07.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 38/2019г.
Предишни заседания : 08.05.2019год.; 05.06.2019год.
Правно основание - чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000006/19.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


04.07.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 29/2019г.
Предишни заседания : 08.04.2019год.; 23.05.2019год.
Правно основание - чл.123, ал.1, т.2, бА от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000003/15.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


04.07.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.
Правно основание - чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.


04.07.2019год. - 11.20 ч.
АНД № 68/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000233/19.07.2018год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


04.07.2019г. – 11.40 ч.
НАХД № 70/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите С.А.С. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, т.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво