ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 24.06.2019год. - 28.06.2019год.
24.06.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 64/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.К. роден ****69г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., В ТОВА че: На 07.04.2019г., около 03.05ч. в гр.Д., общ.Д., обл.С. /до сградата на Общинска администрация – Д./ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел “УАЗ 452“ с рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,08 на хиляда, установено по надлежния ред е Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол н кръв и урина № 220 от 09.04.2019г. на Специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ - Пловдив4' АД гр.Пловдив, съптасно изискванията на Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол и кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


27.06.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 66/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Р.Ю.Д. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.354, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК


27.06.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 51/2019г.
Предишни заседания : 03.06.2019год.
Правно основание - чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-33/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.


27.06.2019год. - 11.20 ч.
АНД № 53/2019г.
Предишни заседания : 03.06.2019год.
Правно основание - чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-35/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.


27.06.2019год. - 11.40 ч.
АНД № 54/2019г.
Предишни заседания : 03.06.2019год.
Правно основание - чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-36/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво