ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 17.06.2019год. - 21.06.2019год.
19.06.2019г. – 09.00 ч.
НАХД № 71/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Т.А.Д. от гр.П., обл.П. и В.В.Г. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК


19.06.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 55/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000158/15.05.2018год. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


19.06.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 48/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-37/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.


19.06.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 52/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-34/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.


20.06.2019год. - 14.00 ч.
АНД № 63/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.68в, вр. чл.68д, ал1, пр.1 от ЗЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0047756/25.02.2019год. на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.


24.06.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 64/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.К. роден ****69г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., В ТОВА че: На 07.04.2019г., около 03.05ч. в гр.Д., общ.Д., обл.С. /до сградата на Общинска администрация – Д./ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел “УАЗ 452“ с рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,08 на хиляда, установено по надлежния ред е Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол н кръв и урина № 220 от 09.04.2019г. на Специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ - Пловдив4' АД гр.Пловдив, съптасно изискванията на Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол и кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво