ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВССНа 7 юни 2019год., в гр.София, ученици от училища СУ „Христо Ботев” гр.Девин, СУ”Димитър Благоев” гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Борино - партньори на Районен съд – Девин по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, взеха участие в Ден на отворени врати на ВСС. ВСС отличи с грамота и благодарност участието им в Националния конкурс за ученическо есе на тема „ Открито за съдебната власт“ .

В Деня на отворени врати , учениците се срещнаха с представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който поздрави участниците и гостите, както и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, които представиха статута, правомощията и функциите на ВСС.

Учениците, участваха в симулиран избор, чрез който в реална среда бяха запознати със работата в заседания на ВСС и със системата за електронно гласуване.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво