ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВСС
7 юни 2019 година

Днес на 7 юни 2019год. във Висшия съдебен съвет се проведе Деня на отворени врати, в който взеха участие около 200 ученика, като специални гости на събитието бяха 30 ученици и преподаватели от училища в съдебния район на Районен съд – Девин, от СУ „Христо Ботев” гр.Девин, СУ”Димитър Благоев” гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Борино, придружавани от председателя Илияна Ферева-Зелева, директора на СУ „Христо Ботев” – Красимира Георгиева и учители.
Събитието бе открито, от представляващият ВСС Боян Магдалинчев,, който поздрави участниците и гостите, като акцентира на безпрецедентния брой автори в тазгодишното издание на Националния конкурс на ВСС за ученическо есе, както и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.
Приветствие към домакините, учениците, преподавателите и родителите отправи Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката. В изказването си тя цитира размисли от ученическите есета на тема „Открито за съдебната власт“.
Статутът, правомощията и функциите на ВСС представиха говорителят на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, и говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева.
Интерес предизвикаха видеоконферентните връзки с Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Пловдив, с участие на магистрати, съдебни служители и ученици, обхванати в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво