Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 17.12.2018г. – 21.12.2018г.

17.12.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 184/2018г.
Предишни заседания : 18.10.2018год.; 15.11.2018год.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

ПРОТИВ Наказателно постановление №182/17.07.2018год. на Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

17.12.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 183/2018г.
Предишни заседания : 18.10.2018год.; 15.11.2018год.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

ПРОТИВ Наказателно постановление №183/17.07.2018год. на Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

17.12.2018г. – 11.00 ч.
НОХД № 231/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.343б, ал.2 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.С.А. роден ****86г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 06.12.2018 г. около 12.10ч. в с.Б., на ул. „Христо Ботев“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел „Опел Вектра“ с per. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,95        на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство„Алкотест Дрегер7410+“ с фабр. № ARCN 0421 съгласно Наредба № 1 / 2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
18.12.2018год. – 13.30 ч.
АНД № 220/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.123, ал.1, т.2, б.б от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000329/31.10.2018год. на Началник група към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.


18.12.2018год. – 14.00 ч.
АНД № 219/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.40, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000328/31.10.2018год. на Началник група към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.


19.12.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 162/2018г.
Предишни заседания : 04.10.2018год.; 05.11.2018год.; 10.12.2018год.
Правно основание -  чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН-112
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/25.06.2018год. на НАЧАЛНИК  РУ-ДЕВИН.


19.12.2018год. – 12.10 ч.
АНД № 218/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.25, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000327/31.10.2018год. на Началник група към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

19.12.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 208/2018г.
Предишни заседания : 22.11.2018год.
Правно основание за А.М.Ч. -  чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Правно основание за М.С.Ч. -  чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.М.Ч. роден ****97г. в гр.Берат, Р. Албания, живущ в гр.Паранести, Р.Гърция, албански гражданин, В ТОВА че: На 21.07.2018г., около 08.30ч., в съучастие като извършител с М. Ч., в землището на с.К., общ.Д., в района на 148-ма гранична пирамида, е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.
ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.Ч. роден ****72г. в гр.Берат, Р. Албания, живущ в гр.Паранести, Р.Гърция, албански гражданин, В ТОВА че: На 21.07.2018г., около 08.30ч., в съучастие като извършител с А. Ч., в землището на с.К., общ.Д., в района на 148-ма гранична пирамида, е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 10.12.2018г. – 14.12.2018г.12.12.2018г. – 10.00 ч.
НЧХД № 121/2018г.
Предишни заседания : 03.07.2018год.; 10.10.2018год.
Правно основание -  чл.130, ал.2 от НК
Предмет:
Тъжба от В.А.К. срещу Д.К.К.
 
Тъжба от В.А.К. от с.Л, обл.С, срещу Д.К.К. от с.Л., обл.С.

12.12.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 207/2018г.
Предишни заседания : 14.11.2018год.
Правно основание -  чл.100, ал.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №433/14.09.2018год. на Началник на Митница Пловдив.

13.12.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 217/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.И.Д. роден ****49г. в гр.П., обл.П., живущ в гр.П., обл.П., В ТОВА че: През месец март 2018г. в местността „Дългото било“, землище на с.С., обш.Д., обл.С., в отдел 255, подотдел ”а” - по ЛУП на Община-Девин, собственост на Община-Девин, с редовно писмено позволително за отдел 255, подотдел ’’а”, но извън указаните в него дървета, е отсякъл от горския фонд - от отдел 255, подотдел „а“ по ЛУП на Община- Девин, 109 броя дървета от дървесен вид - „зимен дъб“, с обща кубатура 27 плътни куб. метра или 45 пространствени куб. метра, на обща стойност 1125,00 лева, като случаят с маловажен.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 03.12.2018г. – 07.12.2018г.05.12.2018год. – 10.00 ч.
АНД № 216/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.177, ал.1, т.3 и чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000281/14.08.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

05.12.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 122/2018г.
Предишни заседания : 03.07.2018год.; 09.10.2018год.; 07.11.2018год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000667/18.05.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

05.12.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 160/2018г.
Предишни заседания : 16.10.2018год.;14.11.2018год.
Правно основание -  чл.54, ал.1, във вр. чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №4/09.07.2018год. на Началник РУ – ДЕВИН.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 19.11.2018г. – 23.11.2018г.19.11.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 191/2018г.
Предишни заседания : 25.10.2018год.
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, бб от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР  

ПРОТИВ Наказателно постановление №211/07.08.2018год. на Директор на БД ИБР.  

19.11.2018год. – 11.30 ч.
АНД № 101/2018г.
Предишни заседания : 11.06.2018год.; 03.09.2018год.; 04.10.2018год.; 01.11.2018год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000585/19.04.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

21.11.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 161/2018г.
Предишни заседания : 21.11.2018год.
Правно основание -  чл.131а, предл.2, във вр. чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. чл.29, ал.1, б“а“ и б“б“ от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ З.З.К. роден ****88г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Т., обл.С., В ТОВА че: На 29.03.2017г., около 01.30ч. в заведение „Музей на Мечките“, намиращо се в с.Т., обл.С., при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на “Лишаване от свобода” не по-малко от една година, наказанието на което не е било отложено по чл.66 от НК - /Присъда № 130/07.10.2011 г. по НОХД № 69/2010 год. на Районен съдДевин, влязла в законна сила на 30.03.2012г./ и след като е бил осъждан два и повече пъти на “Лишаване от свобода” за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК - /Определение от 10.10.2014 г. по НОХД № 785/2014 год. на Районен съдСмолян, влязло в законна сила на 10.10.2014г.; Споразумение № 354/13.05.2016 г. по НОХД № 2047/2016 год. на Районен съдПловдив, влязло в законна сила на 13.05.2016г./ и не са изтекли сроковете по чл.30, ал.1 от НК, чрез нанасяне на два удара със стъклени бутилки в областта на главата причинил две средни телесни повреди на П. С. М. с ЕГН 86****** от с.Т., обл.С., изразяващи се в:
1. Две разкъсно контузии рани по главата и лицето, две от които пред дясната ушна мида и на дясната буза са образували при зарастването цикатрикси, наложили оперативно лечение, ДОВЕЛИ ДО ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО.
2. Остра следкръвоизливна анемия, която — видно от предоставените документи, е липсвала преди инцидента, ДОВЕЛА ДО РАЗСТРОЙСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.

22.11.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 208/2018г.
Ново дело
Правно основание за А.М.Ч. -  чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Правно основание за М.С.Ч. -  чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.М.Ч. роден ****97г. в гр.Берат, Р. Албания, живущ в гр.Паранести, Р.Гърция, албански гражданин, В ТОВА че: На 21.07.2018г., около 08.30ч., в съучастие като извършител с М. Ч., в землището на с.К., общ.Д., в района на 148-ма гранична пирамида, е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.
ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.Ч. роден ****72г. в гр.Берат, Р. Албания, живущ в гр.Паранести, Р.Гърция, албански гражданин, В ТОВА че: На 21.07.2018г., около 08.30ч., в съучастие като извършител с А. Ч., в землището на с.К., общ.Д., в района на 148-ма гранична пирамида, е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.


22.11.2018г. – 10.30 ч.
НАХД № 195/2018г.
Предишни заседания : 25.10.2018год.
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Р.Р.С. от гр.Д., общ.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал. 1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 12.11.2018г. – 16.11.2018г.13.11.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 202/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.37 от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-019/17.09.2018год. на Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив.
13.11.2018г. – 10.00 ч.
НЧХД № 121/2018г.
Предишни заседания : 03.07.2018год.; 10.10.2018год.
Правно основание -  чл.130, ал.2 от НК
Предмет:
Тъжба от В.А.К. срещу Д.К.К.

Тъжба от В.А.К. от с.Л, обл.С, срещу Д.К.К. от с.Л., обл.С.

14.11.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 160/2018г.
Предишни заседания : 16.10.2018год.
Правно основание -  чл.54, ал.1, във вр. чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №4/09.07.2018год. на Началник РУ – ДЕВИН.

14.11.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 207/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.100, ал.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №433/14.09.2018год. на Началник на Митница Пловдив.

15.11.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 205/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.23, ал.1 и ал.3 във вр. с чл.25, ал.2 от Наредба №28 от 09.12.2008год. за устройство, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзка с чл.2 от Наредба №4 от продукти, във вр. с чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина и чл.17, ал.1 във вр. чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №28 от 09.12.2008год. за устройство, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзка с чл.2 от Наредба №4 от продукти, във вр. с чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина
Предмет:
Обжалване на НП издадено от дф-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата

ПРОТИВ Наказателно постановление Глоба №РД-И-046/16.11.2017год. на дф-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата.

15.11.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 183/2018г.
Предишни заседания : 18.10.2018год.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

ПРОТИВ Наказателно постановление №183/17.07.2018год. на Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

15.11.2018год. - 11.45 ч.
АНД № 184/2018г.
Предишни заседания : 18.10.2018год.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

ПРОТИВ Наказателно постановление №182/17.07.2018год. на Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 05.11.2018г. – 09.11.2018г.

05.11.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 162/2018г.
Предишни заседания : 04.10.2018год.
Правно основание -  чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН-112
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/25.06.2018год. на НАЧАЛНИК  РУ-ДЕВИН.

06.11.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 106/2018г.
Предишни заседания : 19.06.2018год.; 26.09.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000567/03.01.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


06.11.2018год. - 09.45 ч.
АНД № 107/2018г.
Предишни заседания : 19.06.2018год. ; 26.09.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000568/03.01.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


06.11.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 109/2018г.
Предишни заседания : 19.06.2018год. ; 26.09.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000570/03.01.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


06.11.2018год. - 10.15 ч.
АНД № 112/2018г.
Предишни заседания : 19.06.2018год. ; 26.09.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000573/03.01.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


06.11.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 114/2018г.
Предишни заседания : 19.06.2018год. ; 26.09.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000575/03.01.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


06.11.2018год. - 10.45 ч.
АНД № 115/2018г.
Предишни заседания : 19.06.2018год. ; 26.09.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000576/03.01.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


06.11.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 116/2018г.
Предишни заседания : 19.06.2018год. ; 26.09.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000577/03.01.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

07.11.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 122/2018г.
Предишни заседания : 03.07.2018год.; 09.10.2018год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000667/18.05.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


08.11.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 201/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.3, т.20 от Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Кмет на Община Девин

ПРОТИВ Наказателно постановление №17/26.09.2018год. на Кмет на Община Девин.


08.11.2018г. – 10.00 ч.
НАХД № 200/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия В.Ц.Б. от с.Ч., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал. 1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 29.10.2018г. – 02.11.2018г.
30.10.2018г. – 11.45 ч.
НОХД № 210/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ М.К.К. роден ****81г. в гр.С., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 12.10.2018г., около 11.30ч. в с.Т., обл.С. е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел „Мерцедес 312 Д" с рег.№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 3,02 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза - Протокол №862/16.10.2018г. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ “Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно Наредба № 1 / 2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози


31.10.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 190/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.44, ал.1 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР  

ПРОТИВ Наказателно постановление №210/07.08.2018год. на Директор на БД ИБР.  

31.10.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 192/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР  

ПРОТИВ Наказателно постановление №198/24.07.2018год. на Директор на БД ИБР.  

31.10.2018год. – 11.30 ч.
АНД № 53/2018г.
Предишни заседания : 22.05.2018год.; 20.06.2018год.; 02.10.2018год.
Правно основание -  чл.167, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000074/12.03.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

01.11.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 147/2018г.
Предишни заседания : 01.10.2018год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000614/17.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


01.11.2018год. - 10.15 ч.
АНД № 148/2018г.
Предишни заседания : 01.10.2018год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000662/17.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


01.11.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 149/2018г.
Предишни заседания : 01.10.2018год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000666/17.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


01.11.2018год. - 10.45 ч.
АНД № 152/2018г.
Предишни заседания : 01.10.2018год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000678/17.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

01.11.2018год. – 11.15 ч.
АНД № 101/2018г.
Предишни заседания : 11.06.2018год.; 03.09.2018год.; 04.10.2018год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000585/19.04.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 22.10.2018г. – 26.10.2018г.


23.10.2018г. – 09.30 ч.
НОХД № 161/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.131а, предл.2, във вр. чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. чл.29, ал.1, б“а“ и б“б“ от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ З.З.К. роден ****88г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Т., обл.С., В ТОВА че: На 29.03.2017г., около 01.30ч. в заведение „Музей на Мечките“, намиращо се в с.Т., обл.С., при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на “Лишаване от свобода” не по-малко от една година, наказанието на което не е било отложено по чл.66 от НК - /Присъда № 130/07.10.2011 г. по НОХД № 69/2010 год. на Районен съдДевин, влязла в законна сила на 30.03.2012г./ и след като е бил осъждан два и повече пъти на “Лишаване от свобода” за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК - /Определение от 10.10.2014 г. по НОХД № 785/2014 год. на Районен съдСмолян, влязло в законна сила на 10.10.2014г.; Споразумение № 354/13.05.2016 г. по НОХД № 2047/2016 год. на Районен съдПловдив, влязло в законна сила на 13.05.2016г./ и не са изтекли сроковете по чл.30, ал.1 от НК, чрез нанасяне на два удара със стъклени бутилки в областта на главата причинил две средни телесни повреди на П. С. М. с ЕГН 86****** от с.Т., обл.С., изразяващи се в:
1. Две разкъсно контузии рани по главата и лицето, две от които пред дясната ушна мида и на дясната буза са образували при зарастването цикатрикси, наложили оперативно лечение, ДОВЕЛИ ДО ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО.
2. Остра следкръвоизливна анемия, която — видно от предоставените документи, е липсвала преди инцидента, ДОВЕЛА ДО РАЗСТРОЙСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.


23.10.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 135/2018г.
Предишни заседания : 18.07.2018год.
Правно основание -  чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б“а“ и б“б“ от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.С.Г. роден ****91г. в гр.В., обл.П., живущ в гр.Д., обл.С., В ТОВА че: За времето от 03.50ч. до 04.30ч. на 05.05.2018г. в гр.Д., обл.С., ул. “Стара планина”№ 1, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК (Присъда №37/30.10.2013г. по НОХД №105/2013г. на PC- Девин, в сила от 15.11.2013г.;) и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер изпълнението, на които не е било отложено по реда на чл.66 от НК (Присъда №37/30.10.2013г. по НОХД №105/2013г. на PC-Девин, е сила от 15.11.2013г.; Споразумение от 15.04.2015г. по НОХД №29/2015г. на PC- Девин, в сила от 15.04.2015г.), и преди да са изтекли сроковете по чл.30 от НК, от Кафе аперитив, чрез повреждане на прегради здравно направени за защита на имот - счупване на решетка от вентилатор на прозорец на заведението, през който прозорец проникнал вътре, е отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 130лв. /в банкноти и монети/, една бутилка водка марка „Савой“ с вместимост- 1,75л. на стойност - 15.40лв., една бутилка уиски „Блек Рам“ с вместимост - 1/един/литър, на стойност - 12.71лв.; една кутия цигари марка „Виктори - бяло“, на стойност — 5.00лв. и една кутия цигари марка „Ева - жълта, slim“, на стойност - 4.90лв., всичко на обща стойност -168.01лв., собственост на ЕТ “Н. Б.” гр.Д., представлявано от Н. С. Б. от гр.Д. - управител, от владението на последния, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.


23.10.2018г. – 10.30 ч.
НЧХД № 117/2018г.
Предишни заседания : 20.06.2018год.
Правно основание -  чл.148, ал.1, т.1 във вр. с чл.146, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от М.Б.К. срещу А.С.К.

Тъжба от М.Б.К. от гр.Д, обл.С, срещу А.С.К. от гр.Д., обл.С.


23.10.2018г. – 11.30 ч.
НАХД № 185/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Б.В.Б. от с.К., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал. 1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

24.10.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 167/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000553/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


24.10.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 169/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000549/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


24.10.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 170/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000548/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


24.10.2018год. - 10.45 ч.
АНД № 172/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000615/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 15.10.2018г. – 19.10.2018г.


15.10.2018г. – 09.30 ч.
НОХД № 133/2018г.
Предишни заседания : 20.09.2018год.
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.А. роден ****89г. в с.С., обл.С., живущ в с.З., обл.С., В ТОВА че: На 01.04.2018г. около 20.10 часа в гр.Д., на паркинга на автогара гр.Д., е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фиат", модел „Типо“ с peг. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,52 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза - протокол № 274 / 04.04.2018г. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ “Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно Наредба № 1 / 2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

16.10.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 146/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000550/17.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

16.10.2018год. - 09.45 ч.
АНД № 150/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000676/17.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.
16.10.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 151/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000677/17.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

16.10.2018год. - 10.15 ч.
АНД № 153/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000679/17.07.2018год. на Директо на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.
16.10.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 154/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000680/17.07.2018год. на Директо на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

16.10.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 160/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.54, ал.1, във вр. Чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №4/09.07.2018год. на Началник РУ – ДЕВИН.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 08.10.2018г. – 12.10.2018г.08.10.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 66/2018г.
Предишни заседания : 29.05.2018год.
Правно основание -  чл.71, т.1 от Наредба №33 от 03.11.1999год. на МТ и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник ОО АА

ПРОТИВ Наказателно постановление №41-0000141/29.06.2017год. на Началник ОО АА гр.Смолян.


08.10.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 122/2018г.
Предишни заседания : 03.07.2018год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000667/18.05.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

08.10.2018г. – 10.30 ч.
НЧХД № 121/2018г.
Предишни заседания : 03.07.2018год.
Правно основание -  чл.130, ал.2 от НК
Предмет:
Тъжба от В.А.К. срещу Д.К.К.

Тъжба от В.А.К. от с.Л, обл.С, срещу Д.К.К. от с.Л., обл.С.
10.10.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 165/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000612/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

10.10.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 166/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000554/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.

10.10.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 1682018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000552/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


10.10.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 171/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000613/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.


10.10.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 174/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000663/18.07.2018год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда гр.Смолян.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво