Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 14.10.2019год. - 18.10.2019год.14.10.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 121/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.М.А. роден ****90г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 03.08.2019г„ около 03.40 часа в гр.Д., обл.С., на ул.„Гимназиална“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел "Ауди А6 Авант" с per. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,53 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза - протокол №490/12.08.2019г. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ “Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


14.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 123/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска

ПРОТИВ Наказателно постановление №2459/26.07.2019год. от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска.


16.10.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 90/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба

ПРОТИВ Електронен фиш за налагане на глоба, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система Серия К №2752745/08.05.2019год.


16.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 100/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №98/19.06.2019год. на Директор на БД ИБР.

17.10.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 105/2019г.
Предишни заседания : 03.10.2019год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000813/07.08.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.


17.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 109/2019г.
Предишни заседания : 03.10.2019год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000732/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 07.10.2019год. - 11.10.2019год.09.10.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 55/2019г.
Предишни заседания : 19.06.2019год.; 10.07.2019год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000158/15.05.2018год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


09.10.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 67/2019г.
Предишни заседания : 10.07.2019год.
Правно основание -  чл.38, ал.1 от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-004/13.05.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив.


09.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 85/2019г.
Предишни заседания : 15.07.2019год.
Правно основание -  чл.638, ал.3 от КЗ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000087/12.04.2019год. на НАЧАЛНИК  РУ към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 30.09.2019год. - 04.10.2019год.03.10.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 111/2019г.
Предишни зседания : няма.
Правно основание -  чл.59  от ЗАНН
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директора на РИОСВ гр. Смолян.

ПРОТИВ Наказателно постановление № 12 / 02.08.2019год. на Директора  на РИОСВ гр. Смолян.03.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 68/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.; 19.08.2019год.;.
Правно основание -  чл.42,ал.1,т.2; чл.123,ал.1,т.3,б и в  от ЗДв.П
Предмет:
Обжалване на НП издадено от ОДМВР Смолян, РУ на МВР Девин.

ПРОТИВ Наказателно постановление № 18-0252-000233/19.07.2018год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 24.09.2019год. - 27.09.2019год.26.09.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 93/2019г.
Предишни зседания : няма.
Правно основание -  чл.102 ал.1 т.1 от ЗДв.П
Предмет:
Обжалване на НП издадено от ОДМВР Смолян, РУ на МВР Девин.

ПРОТИВ Наказателно постановление № 19-0252000170/04.07.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.26.09.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 94/2019г.
Предишни зседания : няма.
Правно основание -  чл.150 от ЗДв.П
Предмет:
Обжалване на НП издадено от ОДМВР Смолян, РУ на МВР Девин.

ПРОТИВ Наказателно постановление № 19-0252000169/04.07.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.26.09.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 49/2019г.
Предишни зседания : 23.05.2019год.; 17.06.2019год.; 02.09.2019год.
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД Западнобеломорски район.

ПРОТИВ Наказателно постановление № ПО-02-38/03.04.2019год. на Директор на БД Западнобеломорски район.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 16.09.2019год. - 20.09.2019год.


16.09.2019год. - 11.45 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.; 04.07.2019год.; 05.09.2019год.
Правно основание -  чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.

16.09.2019г. – 13.30 ч.
НОХД № 131/2019г.
Ново дело
Правно основание -  за С.Р.Т. - чл.195, ал.1,т.3, предл.1-во, т.4, предл.1 и предл.2 във вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК.
Правно основание -  за Л.Н.С. - чл.195, ал.1,т.3, предл.1-во, т.4, предл.1 и предл.2 във вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1,т.3 от НК.
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият С. Р. Т., роден на ******96г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.З., обл.С.,Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО /с форма на вина-пряк умисъл/ престъпление по чл.195, ал.1, т.З предл.1-во, т.4 предл.1-во и предл. 2-ро във вр. е чл.194, ал.1 във вр. е чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 вр. е ал.1 от НК за това, че: За периода от 07.05.2019г. до 22.45 ч. на 14.05.2019 г. на път SML -2030 на около шест километра от с.Б., обл.С. в посока с.Ч., обл.С., при условията на продължавана престъпна дейност /продължавано престъпление/ и в съучастие като съизвършител с непълнолетния Л. Н. С. с ЕГН 04****** от с.З., обл.С., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване на катинар, поставен на капак на резервоар на верижен багер марка и модел „Коматсу ПС210“/, чрез използване на МПС-лек автомобил марка и модел „БМВ Х5“ с рег.№****** и чрез използване на технически средства /метална щанга, гумен маркуч, пластмасова фуния и три пластмасови туби с различна вместимост/ е отнел чужди движими вещи: 91 литра дизелово гориво на стойност 175,63 лв. от резервоара на верижен багер марка „Коматсу ПС 210“, собственост на „Мега Транс - Строй“ ЕООД гр.Девин, с Управител С. Я. Б. от гр.Д., от владението на В. С. от гр.Д., обл.С., без съгласието на С. Я. Б. - Управител на „Мега Транс - Строй“ ЕООД гр.Д. и с намерение противозаконно да ги присвои.
Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият Л. Н. С., роден на ******04г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.З., обл.С., Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО /с форма на вина-пряк умисъл/ престъпление чл.195, ал.1, т.З, предл.1-во, т.4 предл.1- во и предл.2-ро във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. е чл.20, ал.2 вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1 т.З от НК затова, че: За периода от 07.05.2019г. до 22.45ч. на 14.05.2019г. на път SML -2030, на около шест километра от с.Б., обл.С. в посока с.Ч., обл.С., като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, при условията на продължавана престъпна дейност /продължавано престъпление/ и в съучастие като съизвършител със С. Р. Т. с ЕГН 96****** от с.З., обл.С., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване на катинар, поставен на капак на резервоар на верижен багер марка и модел „Коматсу ПС210“/, чрез използване на МПС-лек автомобил марка и модел „БМВ Х5“ с рег.№****** и чрез използване на технически средства /метална щанга, гумен маркуч, пластмасова фуния и три пластмасови туби с различна вместимост/ е отнел чужди движими вещи: 91 литра дизелово гориво на стойност 175,63 лв. от резервоара на верижен багер марка „Коматсу ПС210“, собственост на „Мега Транс - Строй“ ЕООД гр.Девин с Управител С. Я. Б. от гр.Д., от владението на В. С. от гр.Д., обл.С., без съгласието на С. Я. Б. - Управител на „Мега Транс - Строй“ ЕООД гр.Д. и с намерение противозаконно да ги присвои.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 02.09.2019год. - 05.09.2019год.02.09.2019год. - 14.00 ч.
АНД № 63/2019г.
Предишни заседания : 20.06.2019год.
Правно основание -  чл.68в, вр. чл.68д, ал1, пр.1 от ЗЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0047756/25.02.2019год. на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.


02.09.2019год. - 14.30 ч.
АНД № 29/2019г.
Предишни заседания : 08.04.2019год.; 23.05.2019год.; 04.07.2019год.
Правно основание -  чл.123, ал.1, т.2, бА от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000003/15.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


05.09.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.; 04.07.2019год.
Правно основание -  чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 22.07.2019год. - 26.07.2019год.23.07.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 95/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.А.А. роден ****73г. в гр.К., обл.П., живущ в с.Т., обл.С., В ТОВА че: На 10.07.2019г., около 22.30ч. в с.Т., обл.С. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка и модел „Форд Мондео“ с peг. № ******, собственост на С. А. В. от гр.Б., обл.Б., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер7410+“ с фабр. №ARSM 0193 съгласно изискванията на Наредба №1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


23.07.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 91/2019г.
Предишни заседания : 17.07.2019год.
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият Е. А. К., роден на ******96г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че: На 17.12.2018г., около 16.00 часа в гр. Д., на ул. „Ален мак“ , в съучастие като съизвършител с непълнолетния А. З. Х. с ЕГН 01****** от гр. Д., обл.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - отправил закани за саморазправа спрямо В. В. А. от гр. Д. - „Ще те утрепя“, „Ти жив няма да излезеш от тука“, ,Ще те намерят в гората“, както и цинични и вулгарни изрази „Да ти еба майката“, „Да ти еба путката“, обидни изрази „Очиларка,,
ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият А. З. Х., роден на ******01г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че: На 17.12.2018г. около 16.00 часа в гр. Д., на ул. „Ален мак“, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с Е. А. К. с ЕГН 96****** от гр.Д., обл.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - отправил закани за саморазправа спрямо В. В. А. от гр. Д. - „Ще те утрепя“, „Ти жив няма да излезеш от тука“, „Ще те намерят в гората“, както и цинични и вулгарни изрази „Да ти е*а майката“.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 15.07.2019год. - 19.07.2019год.


15.07.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 85/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.638, ал.3 от КЗ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000087/12.04.2019год. на НАЧАЛНИК  РУ към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.

16.07.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 88/2019г.
Предишни заседания : 11.07.2019год..
Правно основание -  чл.144 ал.3, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.В. роден ****66г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 25.06.2019г., около 14.15ч. в двора на „Д***“ ЕАД - гр. Д., се заканил с убийство спрямо Н. А. Н. от гр. К., обл.П., като насочил законно притежаваното от него огнестрелно оръжие - пистолет марка „ТТ“ кал. 7.62x25, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 08.07.2019год. - 12.07.2019год.
09.07.2019г. – 09.30 ч.
НОХД № 87/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.345б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С.Д. роден ****70г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 22.06.2019г. в 09.10ч. в гр.Д., обл.С., на ул.„Малтепе“ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел "Мерцедес 312 Д" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,94 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест - Дрегер 7510“ с фабр.№ ARBB 0021, съгласно Наредба №1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


09.07.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 77/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Р.С.У. от с.Г., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


10.07.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 67/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.38, ал.1 от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-004/13.05.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив.


10.07.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 55/2019г.
Предишни заседания : 19.06.2019год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000158/15.05.2018год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


11.07.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 89/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.345 ал.2, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ К.А.К. роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 01.07.2019г., около 09.15ч. в с.Б., общ.Д., обл.С., по ул. „Чавдарска“, пред дом №3е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „ИЖ“, модел „Юпитер“ без рег истрационни табели, с номер на рама/шаси ******, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в чл.140, ал. 1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места" и чл.140, ал.2 от ЗДвП- „Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра па отбраната(Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи).


11.07.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 88/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.144 ал.3, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.В. роден ****66г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 25.06.2019г., около 14.15ч. в двора на „Д***“ ЕАД - гр. Д., се заканил с убийство спрямо Н. А. Н. от гр. К., обл.П., като насочил законно притежаваното от него огнестрелно оръжие - пистолет марка „ТТ“ кал. 7.62x25, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 01.07.2019год. - 05.07.2019год.02.07.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 38/2019г.
Предишни заседания : 08.05.2019год.; 05.06.2019год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000006/19.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

04.07.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 29/2019г.
Предишни заседания : 08.04.2019год.; 23.05.2019год.
Правно основание -  чл.123, ал.1, т.2, бА от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000003/15.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

04.07.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.
Правно основание -  чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.

04.07.2019год. - 11.20 ч.
АНД № 68/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000233/19.07.2018год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

04.07.2019г. – 11.40 ч.
НАХД № 70/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите С.А.С. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, т.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво