Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 16.12.2019год. - 20.12.2019год.
16.12.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 153/2019г.
Предишни заседания : 21.11.2019год.
Правно основание -  чл.37от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-023/11.10.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив.

16.12.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 124/2019г.
Предишни заседания : 30.10.2019год.; 25.11.2019год.
Правно основание -  чл.216, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Л.К.К. роден ****83г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: За периода от 22.00ч. на 02.06.2019г. до 00.00ч. на 03.06.2019г. в с.Б., обл.С., на ул. „Орфей“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Пролет“, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи, както следва:
1 .Лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег.№******, бял на цвят, собственост на М. В. К. от с.Б., обл.С., като с остър предмет е срязал задна лява гума на автомобила, марка „Kenda Radial“ на стойност 40 лв.;
……………………………………………………………………………………………
7.Лек автомобил марка и модел „Сузуки Витара“ с рег.№******, червен на цвят, собственост на В. Н. А. ., от с.Ц., обл.С., като с остър предмет е срязал предна дясна гума на автомобила, марка „General“ на стойност 110 лв., всичко на обща стойност 515.00 лв.

16.12.2019г. – 11.30 ч.
НОХД № 143/2019г.
Предишни заседания : 26.11.2019год.
Правно основание -  чл.339, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.М. роден ****45г. в с.Б., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: През месец юли 2019г. в стопанска постройка, намираща се в местността „Говедарника“, землище на с.Б., обл.С. е държал взривни вещества - 195,06 грама дребнозърнест ловен димен барут и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 6 броя патрони калибър 12, 6 броя снарядени с неударени капсули хартиени гилзи калибър 12 и 36 броя запалителни ловни капсули, предназначени за снарядяване на ловни патрони за гладкоцевно оръжие, без да има за това надлежно разрешение.

18.12.2019г. – 10.00 ч.
АНД № 163/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемият В.С.Ю. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

18.12.2019г. – 10.30 ч.
АНД № 164/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемата Г.П.В. от гр.С., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като и бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

18.12.2019г. – 14.00 ч.
НОХД № 161/2018г.
Предишни заседания : 21.11.2018год.; 23.01.2019год.; 20.02.2019год.; 03.04.2019год.; 06.06.2019ГОД.
Правно основание -  чл.131а, предл.2, във вр. чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. чл.29, ал.1, б“а“ и б“б“ от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ З.З.К. роден ****88г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Т., обл.С., В ТОВА че: На 29.03.2017г., около 01.30ч. в заведение „Музей на Мечките“, намиращо се в с.Т., обл.С., при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на “Лишаване от свобода” не по-малко от една година, наказанието на което не е било отложено по чл.66 от НК - /Присъда № 130/07.10.2011 г. по НОХД № 69/2010 год. на Районен съдДевин, влязла в законна сила на 30.03.2012г./ и след като е бил осъждан два и повече пъти на “Лишаване от свобода” за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК - /Определение от 10.10.2014 г. по НОХД № 785/2014 год. на Районен съдСмолян, влязло в законна сила на 10.10.2014г.; Споразумение № 354/13.05.2016 г. по НОХД № 2047/2016 год. на Районен съдПловдив, влязло в законна сила на 13.05.2016г./ и не са изтекли сроковете по чл.30, ал.1 от НК, чрез нанасяне на два удара със стъклени бутилки в областта на главата причинил две средни телесни повреди на П. С. М. с ЕГН 86****** от с.Т., обл.С., изразяващи се в:
1. Две разкъсно контузии рани по главата и лицето, две от които пред дясната ушна мида и на дясната буза са образували при зарастването цикатрикси, наложили оперативно лечение, ДОВЕЛИ ДО ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО.
2. Остра следкръвоизливна анемия, която — видно от предоставените документи, е липсвала преди инцидента, ДОВЕЛА ДО РАЗСТРОЙСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.

19.12.2019г. – 09.45 ч.
НОХД № 129/2019г.
Предишни заседания : 24.10.2019год.; 26.11.2019год.
Правно основание -  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.И. роден ****87г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.П., обл.П, В ТОВА че: След като е бил осъден с протоколно определение №59 от 12.02.2018г., постановено по гр. дело № 467/2017г., по описа на на Районен съд - Девин, влязло в законна сила на 20.02.2018г., да издържа свои низходящи - малолетното си дете Д. С. И. с ЕГН 11****** и малолетното си дете В. С. И.с ЕГН 13******, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на четири месечни вноски от по 270 лева всяка (140.00 лева за Д. С. И. и 130.00 лева за В. С. И.) общо в размер на 1068.00 лева (хиляда шестдесет и осем) лева.

19.12.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 147/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.346, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ П.К.Т. роден ****72г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 24.02.2019г., около 07.30часа, в гр.Д., общ.Д., обл.С., на улицата, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил, марка и модел „Ауди А4”, с peг. № ******, собственост на П. К. Т. от гр.Д., обл.С., от владението на К. П. Т. от гр.Д., обл. С., без негово съгласие и с намерение да го ползва.НФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 09.12.2019год. - 13.12.2019год.09.12.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 96/2019г.
Предишни заседания : 12.09.2019год.
Правно основание -  чл.235, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.С.Д. роден ****60г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: През месец октомври 2018г. в отдел „73, подотдел „а“ по ЛУП на ТП ДГС-Доспат, гр.Д., в частен имот с идентификатор 02779.25.70, в местността „Л*** л***“, землище на с.Б., без редовно писмено позволително е отсякъл от горския фонд - от отдел „73, подотдел „а“ по ЛУП на ТП ДГС-Доспат, гр.Доспат, в частен имот с идентификатор 02779.25.70, намиращ се в местността, землище на с.Б., обл.С. 20 /двадесет/ броя дървета от дървесен вид бял бор, немаркирани с контролна горска марка, с обща кубатура 10,96 куб. метра, на обща стойност 939.00 лева.


09.12.2019г. – 11.00 ч.
АНД № 162/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемият Е.С.Д. от с.Б., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 25.11.2019год. - 29.11.2019год.


25.11.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 130/2019г.
Предишни заседания : 23.10.2019год..
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000205/15.07.2019год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


25.11.2019г. – 11.30 ч.
НОХД № 124/2019г.
Предишни заседания : 30.10.2019год.
Правно основание -  чл.216, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Л.К.К. роден ****83г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: За периода от 22.00ч. на 02.06.2019г. до 00.00ч. на 03.06.2019г. в с.Б., обл.С., на ул. „Орфей“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Пролет“, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи, както следва:
1 .Лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег.№******, бял на цвят, собственост на М. В. К. от с.Б., обл.С., като с остър предмет е срязал задна лява гума на автомобила, марка „Kenda Radial“ на стойност 40 лв.;
  ..............................    ................................  .........................................................................
7.Лек автомобил марка и модел „Сузуки Витара“ с рег.№******, червен на цвят, собственост на В. Н. А. ., от с.Ц., обл.С., като с остър предмет е срязал предна дясна гума на автомобила, марка „General“ на стойност 110 лв., всичко на обща стойност 515.00 лв.


25.11.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 169/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.326, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият М. С. А., роден на ******92г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВЕН /с форма на вина-пряк умисъл/ за това, че: За периода от 01.04ч. на 08.09.2019г. до 04.30 ч. на 08.09.2019г. в с.Т., обл. С., при условията на продължавана престъпна дейност /продължавано престъпление/ е предал по телефон - като е инициирал повикване от мобилен със SIM карта с абонатен номер 0877598*** към МВР - Дирекция „Национална система 112”, четиринадесет неверни повиквания за помощ, злополука и тревога, както следва:
1.        Ha 08.09.2019г., около 01.04ч. в с.Т., обл.С., от моб. тел.0877598*** е подал невярно повикване за помощ на тел. 112, като заявил, че бил напръскан с лютив спрей от неизвестни за него лица;
  ................................................         ......................................       ...............................................
14.        На 08.09.2019г., около 04.30ч. в с.Т., обл.С., от моб.тел. 0877598*** е подал невярно повикване за злополука на тел. 112, като заявил, че е направил пътно-транспортно произшествие с пострадал.


25.11.2019г. – 10.45 ч.
НОХД № 170/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.194, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият Н. Т. Д., родена на ******78г. в гр.П., обл.П., живуща в гр.Д., обл.С., Е ИЗВЪРШИЛА ВИНОВНО /с форма на вина-пряк умисъл/ за това, че: На 16.06.2019г. в гр.Д., обл.С., на ул. „Цветан Зангов“, отнела чужди движими вещи - мобилен телефон, марка и модел „SAMSUNG GALAXY J7/6“, на стойност 400.00 лева, ведно със СИМ карта, на стойност 6.00 лева, противоударен пластмасов калъф, на стойност 12.00 лева и карта памет от 16 гигабайта, па стойност 15 лева, всичко на обща стойност 423.00 /четиристотин двадесет и три/ лева, собственост на Р. А. Ш. от гр.Д., обл.С., от владението му, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.


25.11.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 129/2019г.
Предишни заседания : 24.10.2019год.
Правно основание -  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.И. роден ****87г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.П., обл.П, В ТОВА че: След като е бил осъден с протоколно определение №59 от 12.02.2018г., постановено по гр. дело № 467/2017г., по описа на на Районен съд - Девин, влязло в законна сила на 20.02.2018г., да издържа свои низходящи - малолетното си дете Д. С. И. с ЕГН 11****** и малолетното си дете В. С. И.с ЕГН 13******, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на четири месечни вноски от по 270 лева всяка (140.00 лева за Д. С. И. и 130.00 лева за В. С. И.) общо в размер на 1068.00 лева (хиляда шестдесет и осем) лева.


26.11.2019г. – 09.30 ч.
НАХД № 145/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите А.Т.Н. от с.Б., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


26.11.2019год. - 10.15 ч.
АНД № 117/2019г.
Предишни заседания : 23.10.2019год.; 06.11.2019год.
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000220/25.07.2019год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


26.11.2019г. – 11.15 ч.
НОХД № 143/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.339, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.М. роден ****45г. в с.Б., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: През месец юли 2019г. в стопанска постройка, намираща се в местността „Говедарника“, землище на с.Б., обл.С. е държал взривни вещества - 195,06 грама дребнозърнест ловен димен барут и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 6 броя патрони калибър 12, 6 броя снарядени с неударени капсули хартиени гилзи калибър 12 и 36 броя запалителни ловни капсули, предназначени за снарядяване на ловни патрони за гладкоцевно оръжие, без да има за това надлежно разрешение.


28.11.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 134/2019г.
Предишни заседания : 31.10.2019год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000733/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.28.11.2019год. - 11.45 ч.
АНД № 160/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба

ПРОТИВ Електронен фиш за налагане на глоба, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система Серия К №3024863/06.09.2019год.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 18.11.2019год. - 22.11.2019год.
20.11.2019г. – 09.30 ч.
НАХД № 141/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Р.Р.А. от с.Н.М., обл.П. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


20.11.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 166/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К.К. роден ****80г. в гр.П., обл.П., живущ в гр.Д., обл.С, В ТОВА че: На 05.11.2019г., около 11.00ч. в гр.Д., обл.С., по ул.„******“        е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел „Мерцедес 307 Д“ с рег. №******, /с прекратена регистрация от 18.02.2019г. по реда на чл.143, ал.15 от ЗДвП - непререгистрирано ИС/, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в:
- чл.140, ал. 1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места"; и
-чл.140, ал.2 от ЗДвП - Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната- (Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи).


20.11.2019г. – 11.00 ч.
НАХД № 152/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Ш.Ю.К. от с.К., обл.С. за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


21.11.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 153/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.37от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-023/11.10.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 11.11.2019год. - 15.11.2019год.14.11.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 123/2019г.
Предишни заседания : 14.10.2019год.
Правно основание -  чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска

ПРОТИВ Наказателно постановление №2459/26.07.2019год. от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска.14.11.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 151/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.149, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП ДевинИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 04.11.2019год. - 08.11.2019год.
06.11.2019г. – 11.15 ч.
НАХД № 138/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите А.Р.М. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

06.11.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 117/2019г.
Предишни заседания : 23.10.2019год.
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000220/25.07.2019год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.

07.11.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 139/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите В.К.Х. от гр.С., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


07.11.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 144/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите С.Г.Г. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 28.10.2019год. - 01.11.2019год.28.10.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 49/2019г.
Предишни заседания : 23.05.2019г.; 17.06.2019г.; 02.09.2019г.; 26.09.2019г.
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-38/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

29.10.2019г. – 11.00 ч.
НЧХД № 122/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Н.Е.Б. срещу Д.И.Д.

Тъжба от Н.Е.Б. от с.Б, обл.С, срещу Д.И.Д. от с.З. обл.С.


30.10.2019г. – 09.30 ч.
НОХД № 124/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.216, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Л.К.К. роден ****83г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С, В ТОВА че: За периода от 22.00ч. на 02.06.2019г. до 00.00ч. на 03.06.2019г. в с.Б., обл.С., на ул. „Орфей“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Пролет“, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи, както следва:
1 .Лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег.№******, бял на цвят, собственост на М. В. К. от с.Б., обл.С., като с остър предмет е срязал задна лява гума на автомобила, марка „Kenda Radial“ на стойност 40 лв.;
2.Лек автомобил марка и модел „Опел Астра“ с рег.№******, сив на цвят, собственост на Ц. С. О., от с.Б., обл. С., като с остър предмет е срязал задна лява гума на автомобила, марка „Dunlop“ на стойност 70 лв.;
3.Лек автомобил марка и модел „Опел Корса“ с рег.№******, син на цвят, собственост на Р. И. О., от с.Б., обл.С., като с остър предмет е срязал предна лява гума на автомобила, марка „Gislaved“ на стойност 60 лв.;
4.Лек автомобил марка и модел „Опел Астра“ без поставени регистрационни табели, зелен на цвят, собственост на С. Р. Х., от гр.Д., обл.С., като с остър предмет е срязал предна лява гума на автомобила, марка „Tigar“ на стойност 70 лв.;
5.Лек автомобил марка и модел „Шкода Фабия“ с рег.№****** сив на цвят, собственост на Н. Г. Д., от гр.Ш, обл.Ш, като с остър предмет е срязал задна дясна гума на автомобила, марка „Nexen“ на стойност 55 лв.;
6.Лек автомобил марка и модел „Сузуки Витара“ с рег.№******, червен на цвят, собственост на Д. А. Л., от с.Б., обл.С., като с остър предмет е срязал предна дясна гума на автомобила, марка „General“ на стойност 110 лв.;
7.Лек автомобил марка и модел „Сузуки Витара“ с рег.№******, червен на цвят, собственост на В. Н. А. ., от с.Ц., обл.С., като с остър предмет е срязал предна дясна гума на автомобила, марка „General“ на стойност 110 лв., всичко на обща стойност 515.00 лв.


31.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 134/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000733/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 21.10.2019год. - 25.10.2019год.
21.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 93/2019г.
Предишни заседания : 26.09.2019год.
Правно основание -  чл.102, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000170/04.07.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

21.10.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 94/2019г.
Предишни заседания : 26.09.2019год.
Правно основание -  чл.150 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000169/04.07.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

21.10.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 146/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.235, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият С. А. С., роден на ******72г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ВИНОВЕН /с форма на вина-пряк умисъл/ за това, че: През месец март 2019г. без редовно писмено позволително от имот с кадастрален номер 010253, собственост на Община-Д., землище на с.Б., обл.С., в отдел/подотдел 102 ”г” - горска територия, находящ се в м.„Голямата нива“ отсякъл от горски фонд - 10 /десет/ броя дървета, както следва: - 8 /осем/ броя от дървесен вид „бял бор“ и 2 /два/ броя от дървесен вид „смърч“ общо 5,23 куб. метра, немаркирани с контролна горска марка на обща стойност 452.00 лева.


23.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 110/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000800/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.


23.10.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 117/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000220/25.07.2019год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


23.10.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 130/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000205/15.07.2019год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


23.10.2019г. – 11.30 ч.
НАХД № 132/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите С.С.К. от с.Ч., обл.С. за извършено престъпление по чл.331, ал.1, във вр. чл.330, ал.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


24.10.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 129/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.И. роден ****87г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.П., обл.П, В ТОВА че: След като е бил осъден с протоколно определение №59 от 12.02.2018г., постановено по гр. дело № 467/2017г., по описа на на Районен съд - Девин, влязло в законна сила на 20.02.2018г., да издържа свои низходящи - малолетното си дете Д. С. И. с ЕГН 11****** и малолетното си дете В. С. И.с ЕГН 13******, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на четири месечни вноски от по 270 лева всяка (140.00 лева за Д. С. И. и 130.00 лева за В. С. И.) общо в размер на 1068.00 лева (хиляда шестдесет и осем) лева.


24.10.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.; 04.07.2019год.; 05.09.2019год.; 16.09.2019год.
Правно основание -  чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 14.10.2019год. - 18.10.2019год.14.10.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 121/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.М.А. роден ****90г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 03.08.2019г„ около 03.40 часа в гр.Д., обл.С., на ул.„Гимназиална“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел "Ауди А6 Авант" с per. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,53 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза - протокол №490/12.08.2019г. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ “Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


14.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 123/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска

ПРОТИВ Наказателно постановление №2459/26.07.2019год. от Началник териториален отдел Митническо разузнаване и разследване Тракийска.


16.10.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 90/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба

ПРОТИВ Електронен фиш за налагане на глоба, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система Серия К №2752745/08.05.2019год.


16.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 100/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №98/19.06.2019год. на Директор на БД ИБР.

17.10.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 105/2019г.
Предишни заседания : 03.10.2019год.
Правно основание -  чл.415, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000813/07.08.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.


17.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 109/2019г.
Предишни заседания : 03.10.2019год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000732/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 07.10.2019год. - 11.10.2019год.09.10.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 55/2019г.
Предишни заседания : 19.06.2019год.; 10.07.2019год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000158/15.05.2018год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


09.10.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 67/2019г.
Предишни заседания : 10.07.2019год.
Правно основание -  чл.38, ал.1 от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-004/13.05.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив.


09.10.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 85/2019г.
Предишни заседания : 15.07.2019год.
Правно основание -  чл.638, ал.3 от КЗ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000087/12.04.2019год. на НАЧАЛНИК  РУ към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво