Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 18.12.2017г. –22.12.2017г.


18.12.2017г. – 09.30 ч.
НАХД № 192/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.Я.Х. от с.Л., обл.С. за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

18.12.2017год. - 14.00 ч.
АНД № 127/2017г.
Предишни заседания : 28.09.2017год.; 23.10.2017год.
Правно основание -  чл.53, ал.1, ал.4, т.3 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Контрол» към БД» ЗБР»

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-21/10.04.2017год. на Директор на Дирекция «Конторол» към БД»ЗБР».

18.12.2017г. – 14.30 ч.
НОХД № 150/2017г.
Предишни заседания : 24.10.2017год.
Правно основание  - за Г.Г. - чл.279, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Г. роден ****59г. в с.С., обл.Д., Р.Гърция, В ТОВА че: На 16.06.2017г., около 10.00ч., в района между 226-та и 227-ма гранични пирамиди, в землището на с.Б., в съучастие като извършител с Р. Ц. от с.Б., е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.
19.12.2017г. – 09.30 ч.
НЧХД № 6/2017г.
Предишни заседания : 14.03.2017год.; 11.04.2017год.; 02.05.2017год.; 30.05.2017год.; 20.06.2017год.; 03.10.2017год.; 08.11.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу К.Ю.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу К.Ю.Т. от с.Б. обл.С.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 11.12.2017г. –15.12.2017г.

12.12.2017г. – 10.30 ч.
НЧХД № 183/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.148, ал.2 във вр.  ал.1, т.2, чл.147, ал.1 от НК  
Предмет:
Тъжба от Д.А.В. срещу В.М.В.

Тъжба от Д.А.В. от гр.Д. срещу В.М.В. от гр.С., обл.С.


13.12.2017год. -11.00 ч.
АНД № 98/2017г.
Предишни заседания : 13.07.2017год.; 27.09.2017год.; 31.10.2017год.; 21.11.2017год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000189/06.06.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.


14.12.2017год. - 09.30 ч.
АНД № 99/2017г.
Предишни заседания : 14.09.2017год.; 09.10.2017год.; 02.11.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №368/08.06.2017год. на Началник на Митница Пловдив.


14.12.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 146/2017г.
Предишни заседания : 09.10.2017год.; 02.11.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №697/21.08.2017год. на Началник на Митница Пловдив.


14.12.2017г. – 10.30 ч.
НЧХД № 5/2017г.
Предишни заседания : 20.03.2017год.; 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год. ; 23.11.2017год.
Правно основание -  чл.146, ал.1, чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу Ю.О.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу Ю.О.Т. от с.Б. обл.С.


14.12.2017г. – 11.00 ч.
НЧХД № 41/2017г.
Предишни заседания : 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год.; 23.11.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 и ал.2 във вр. чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК  
Предмет:
Тъжба от К.Ю.Т. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т.

Тъжба от К.Ю.Т. от с.Б., обл.С. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т. от с.Б., обл.С.


14.12.2017г. – 14.00 ч.
НОХД № 196/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343в, ал.2 от НК
Предмет:
Внесено от РП Девин Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ОБВИНЯЕМИЯТ М. В. У., роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с. Б., обл.С., Е ВИНОВЕН /с форма на вина – пряк умисъл/, за ТОВА, че: На 11.09.2017г. около 14.45ч., в с.Б., обл.С., на ул., е управлявал МПС - товарен автомобил, марка "Мерцедес”, модел „Спринтер 208Д" с peг. №******, без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние, наказан с Наказателно постановление №16-0252-000237/20.06.2016г. на Началника на РУ-Девин, влязло в з.с. на 27.09.2016г. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343в, ал.2 от НК.


14.12.2017г. – 14.30 ч.
НОХД № 197/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.2 от НК
Предмет:
Внесено от РП Девин Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ОБВИНЯЕМИЯТ М. В. У., роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с. Б., обл.С., Е ВИНОВЕН /с форма на вина – пряк умисъл/, за ТОВА, че: На 11.09.2017г. около 14.45ч., в с.Б., обл.С., на ул., е управлявал МПС - товарен автомобил, марка "Мерцедес”, модел „Спринтер 208Д" с peг. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. №ARDN 0083, съгласно Наредба 30/27.06.2001год. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по чл.343б, ал.1 от НК с Присъда 88/19.05.2009год. по НОХД 54/2009год. на РС Девин, в сила от 04.06.2009год. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343б, ал.2 от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 04.12.2017г. –08.12.2017г.
06.12.2017г. – 10.30 ч.
НЧХД № 40/2017г.
Предишни заседания : 03.05.2017год.; 14.06.2017год.; 05.07.2017год.; 13.07.2017год.; 10.10.2017год.; 14.11.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК  
Предмет:
Тъжба от И.В.Б. срещу Н.А.С., А.Н.С., Е.Л.С. и С.Р.Т.

Тъжба от И.В.Б. от гр.Д. срещу Н.А.С., А.Н.С., Е.Л.С. и С.Р.Т. от с.З., обл.С.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 27.11.2017г. –01.12.2017г.


27.11.2017г. – 09.45 ч.
НАХД № 181/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Д.Б.Б. от гр.П., обл.П. за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

27.11.2017г. – 10.30 ч.
НЧХД № 182/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.148, ал.2, вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от В.С.В. срещу В.М.В.

Тъжба от В.С.В. от гр.Д, обл.С, срещу В.М.В. от гр.С. обл.С.

29.11.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 130/2017г.
Предишни заседания : 17.10.2017год.
Правно основание -  чл.26, ал.2, т.1, б»а» от Закона за пътищата във връзка с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба №11 от 03.07.2001год. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от главен инспектор «Мониторинг» Дирекция «Анализ на риска и оперативен контрол, Агенция «Пътна инфраструктура» гр. София

ПРОТИВ Наказателно постановление №4511/10.05.2017год. на главен инспектор «Мониторинг» Дирекция «Анализ на риска и оперативен контрол, Агенция «Пътна инфраструктура» гр. София.НФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 20.11.2017г. – 24.11.2017г.

20.11.2017год. - 11.00 ч.
АНД № 163/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.102 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000282/14.08.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

20.11.2017год. - 11.30 ч.
АНД № 163/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.483, ал.1, т.1 от КЗ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000265/14.08.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

21.11.2017год. -09.00 ч.
АНД № 98/2017г.
Предишни заседания : 13.07.2017год.; 27.09.2017год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000189/06.06.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.

21.11.2017г. – 11.15ч.
АНД № 169/2016г.
Предишни заседания : 12.10.2016год.; 08.11.2016год.; 13.12.2016год.; 01.02.2017год.; 21.03.2017год.; 25.04.2017год.;06.036.2017год.; 27.09.2017год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000312/18.07.2016год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» Смолян.

21.11.2017г. – 11.30ч.
АНД № 168/2016г.
Предишни заседания : 12.10.2016год.; 08.11.2016год.; 13.12.2016год.; 01.02.2017год.; 21.03.2017год.; 25.04.2017год.; 06.06.2017год.; 27.09.2017год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000314/18.07.2016год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» Смолян.

22.11.2017г. – 10.00 ч.
НАХД № 171/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия С.А.Я. от с.З., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


23.11.2017год. - 09.15 ч.
АНД № 165/2017г.
Предишни заседания : 02.11.2017год.
Правно основание -  чл.7, ал.1 от ЗБЛД
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №229/13.09.2017год. на Началник РУ ДЕВИН.

23.11.2017г. – 10.00 ч.
НЧХД № 5/2017г.
Предишни заседания : 20.03.2017год.; 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год.
Правно основание -  чл.146, ал.1, чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу Ю.О.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу Ю.О.Т. от с.Б. обл.С.


23.11.2017г. – 11.00 ч.
НЧХД № 41/2017г.
Предишни заседания : 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 и ал.2 във вр. чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК  
Предмет:
Тъжба от К.Ю.Т. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т.

Тъжба от К.Ю.Т. от с.Б., обл.С. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т. от с.Б., обл.С.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 13.11.2017г. – 17.11.2017г.15.11.2017год. - 09.30 ч.
АНД № 166/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.7, ал.1 от ЗБЛД
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №230/13.09.2017год. на Началник РУ ДЕВИН.

15.11.2017год. - 11.00 ч.
АНД № 118/2017г.
Предишни заседания : 11.10.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №373/03.07.2017год. на Началник на Митница Пловдив.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 06.11.2017г. – 10.11.2017г.

08.11.2017г. – 09.30 ч.
НЧХД № 6/2017г.
Предишни заседания : 14.03.2017год.; 11.04.2017год.; 02.05.2017год.; 30.05.2017год.;  
20.06.2017год.; 03.10.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу К.Ю.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу К.Ю.Т. от с.Б. обл.С.

09.11.2017г. – 10.15 ч.
НОХД № 162/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Б. М. К., роден ****70г. в с.Я., обл.С., живущ в с. с., В ТОВА, че: На 19.09.2017г., около 20.20 часа в гр.Д., обл.С., по ул. „Дружба“, пред хотел „Персенк“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “Рено Клио“ с рег.№******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,39 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза - Протокол № 860/21.09.2017г. на вещо лице от специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ - Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно изискванията на Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 30.10.2017г. – 03.11.2017г.

02.11.2017год. - 09.15 ч.
АНД № 165/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.7, ал.1 от ЗБЛД
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №229/13.09.2017год. на Началник РУ ДЕВИН.

02.11.2017год. - 09.30 ч.
АНД № 99/2017г.
Предишни заседания : 14.09.2017год.; 09.10.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №368/08.06.2017год. на Началник на Митница Пловдив.

02.11.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 146/2017г.
Предишни заседания : 09.10.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №697/21.08.2017год. на Началник на Митница Пловдив.

02.11.2017г. – 10.30 ч.
НОХД № 17/2017г.
Предишни заседания : 09.03.2017год.; 24.04.2017год.; 01.06.2017год.; 03.07.2017год.; 04.07.2017год.; 11.09.2017год.; 12.10.2017 год.
Правно основание  -  чл.209, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМАТА Ц. С. Е., родена ****70г. в гр.Т., обл.Л., живущ в с.С., обл.С., В ТОВА, че: През месец септември 2013г. в с.С. и в гр.Д., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала у К. Ш. Ч., от с.С., заблуждение, че ще уреди проблем с незаконно строителство на семейството му в с.С., и с това му причинил имотна вреда в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 23.10.2017г. – 27.10.2017г.

23.10.2017г. – 10.00 ч.
НОХД № 158/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ К. З. Б., роден ****95г. в гр.С., обл.С., живущ в с.Б., обл.с., В ТОВА, че: На 09.09.2017г.около 00.05ч. в гр.Д., обл.С., по ул.“Освобождение“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “Фолксваген Голф“ с рег.№****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,08 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза — Протокол № 831/14.09.2017г. на вещо лице от специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно изискванията на Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.


23.10.2017год. - 10.30 ч.
АНД № 127/2017г.
Предишни заседания : 28.09.2017год.
Правно основание -  чл.53, ал.1, ал.4, т.3 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Контрол» към БД» ЗБР»

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-21/10.04.2017год. на Директор на Дирекция «Конторол» към БД»ЗБР».


23.10.2017г. – 11.00 ч.
НАХД № 159/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Г.Б.И. от с.Б., обл.С. за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


23.10.2017г. – 11.30 ч.
НАХД № 159/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия С.Д.Т. от с.З., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


24.10.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 140/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №821/21.08.2017год. на Началник на Митница Пловдив.


24.10.2017год. - 10.30 ч.
АНД № 141/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОД МВР Смолян, С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СМОЛЯН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-1058-000402/04.08.2017год. на НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОД МВР Смолян, С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СМОЛЯН.


24.10.2017г. – 11.00 ч.
НОХД № 150/2017г.
Ново дело
Правно основание  - за Р.М.Ц. - чл.279, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Правно основание  - за Г.Г. - чл.279, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.Ц. роден ****64г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 16.06.2017г., около 10.00ч., в района между 226-та и 227-ма гранични пирамиди, в землището на с.Б., в съучастие като извършител с гръцкия гражданин Г. Г., е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.
ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Г. роден ****59г. в с.С., обл.Д., Р.Гърция, В ТОВА че: На 16.06.2017г., около 10.00ч., в района между 226-та и 227-ма гранични пирамиди, в землището на с.Б., в съучастие като извършител с Р. Ц. от с.Б., е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.


24.10.2017г. – 11.30 ч.
НАХД № 114/2017г.
Предишни заседания : 26.09.2017год.
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.И.Г. от гр.К., обл.П. за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 02.10.2017г. – 06.10.2017г.

04.10.2017г. – 09.30 ч.
НАХД № 122/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия С.Ф.Р. от с.К., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

04.10.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 93/2017г.
Предишни заседания : 12.07.2017год.
Правно основание -  чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РДГ Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №66/10.03.2017год. на Директор на РДГ Смолян.

05.10.2017год. - 09.15 ч.
АНД № 52/2017г.
Предишни заседания : 22.05.2017год.; 26.06.2017год.; 11.09.2017год.
Правно основание -  чл.20, ал.1 от ЗДвП и чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000082/13.03.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

05.10.2017год. - 09.30 ч.
АНД № 82/2017г.
Предишни заседания: 03.07.2017год.; 11.09.2017год.
Правно основание -  чл.218б, ал.1 във вр. чл.194, ал.3 във вр. ал.1 от НК във вр. с чл.215, ал.1 от НК
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №4/15.05.2017год. на Началник РУ Девин.

05.10.2017г. – 10.00 ч.
НЧХД № 132/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.80 от НПК
Предмет:
Тъжба от Д.Р.Е. и А.М.Е. срещу Д.С.Я.

Тъжба от Д.Р.Е. и А.М.Е. от с.З, обл.С, срещу Д.С.Я. от гр.Д. обл.С.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво