Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 23.10.2017г. – 27.10.2017г.

23.10.2017г. – 10.00 ч.
НОХД № 158/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ К. З. Б., роден ****95г. в гр.С., обл.С., живущ в с.Б., обл.с., В ТОВА, че: На 09.09.2017г.около 00.05ч. в гр.Д., обл.С., по ул.“Освобождение“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “Фолксваген Голф“ с рег.№****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,08 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза — Протокол № 831/14.09.2017г. на вещо лице от специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно изискванията на Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.


23.10.2017год. - 10.30 ч.
АНД № 127/2017г.
Предишни заседания : 28.09.2017год.
Правно основание -  чл.53, ал.1, ал.4, т.3 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Контрол» към БД» ЗБР»

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-21/10.04.2017год. на Директор на Дирекция «Конторол» към БД»ЗБР».


23.10.2017г. – 11.00 ч.
НАХД № 159/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Г.Б.И. от с.Б., обл.С. за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


23.10.2017г. – 11.30 ч.
НАХД № 159/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия С.Д.Т. от с.З., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


24.10.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 140/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №821/21.08.2017год. на Началник на Митница Пловдив.


24.10.2017год. - 10.30 ч.
АНД № 141/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОД МВР Смолян, С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СМОЛЯН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-1058-000402/04.08.2017год. на НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОД МВР Смолян, С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СМОЛЯН.


24.10.2017г. – 11.00 ч.
НОХД № 150/2017г.
Ново дело
Правно основание  - за Р.М.Ц. - чл.279, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Правно основание  - за Г.Г. - чл.279, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.Ц. роден ****64г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 16.06.2017г., около 10.00ч., в района между 226-та и 227-ма гранични пирамиди, в землището на с.Б., в съучастие като извършител с гръцкия гражданин Г. Г., е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.
ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Г. роден ****59г. в с.С., обл.Д., Р.Гърция, В ТОВА че: На 16.06.2017г., около 10.00ч., в района между 226-та и 227-ма гранични пирамиди, в землището на с.Б., в съучастие като извършител с Р. Ц. от с.Б., е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.


24.10.2017г. – 11.30 ч.
НАХД № 114/2017г.
Предишни заседания : 26.09.2017год.
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.И.Г. от гр.К., обл.П. за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 02.10.2017г. – 06.10.2017г.

04.10.2017г. – 09.30 ч.
НАХД № 122/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия С.Ф.Р. от с.К., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

04.10.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 93/2017г.
Предишни заседания : 12.07.2017год.
Правно основание -  чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РДГ Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №66/10.03.2017год. на Директор на РДГ Смолян.

05.10.2017год. - 09.15 ч.
АНД № 52/2017г.
Предишни заседания : 22.05.2017год.; 26.06.2017год.; 11.09.2017год.
Правно основание -  чл.20, ал.1 от ЗДвП и чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000082/13.03.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

05.10.2017год. - 09.30 ч.
АНД № 82/2017г.
Предишни заседания: 03.07.2017год.; 11.09.2017год.
Правно основание -  чл.218б, ал.1 във вр. чл.194, ал.3 във вр. ал.1 от НК във вр. с чл.215, ал.1 от НК
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №4/15.05.2017год. на Началник РУ Девин.

05.10.2017г. – 10.00 ч.
НЧХД № 132/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.80 от НПК
Предмет:
Тъжба от Д.Р.Е. и А.М.Е. срещу Д.С.Я.

Тъжба от Д.Р.Е. и А.М.Е. от с.З, обл.С, срещу Д.С.Я. от гр.Д. обл.С.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 25.09.2017г. – 29.09.2017г.

25.09.2017год. -10.00 ч.
АНД № 121/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.174, ал.3, пр.2 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000055/27.02.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.

25.09.2017г. – 11.00 ч.
НАХД № 125/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия А.А.П. от с.Т., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

25.09.2017г. – 11.30 ч.
НОХД № 126/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Ш. Ю. К., роден ****87г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.К., обл.С., В ТОВА, че: След като е бил осъден с протоколно определение от 28.09.2016г. по описа на РС - Девин, постановено по гр.дело №171 по описа на РС - Девин за 2016г., влязло в законна сила на 28.09.2016г., да издържа свои низходящи - малолетното си дете Я. Ш. К., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно: единадесет месечни вноски в размер на 110 /сто и десет/ лева всяка една, т.е. от месец октомври 2016г до месец август 2017г. включително, на обща стойност 1210.00лв.


26.09.2017г. – 09.30 ч.
НАХД № 114/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.И.Г. от гр.К., обл.П. за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


27.09.2017г. – 09.00ч.
АНД № 168/2016г.
Предишни заседания : 12.10.2016год.; 08.11.2016год.; 13.12.2016год.; 01.02.2017год.; 21.03.2017год.; 25.04.2017год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000314/18.07.2016год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.


27.09.2017г. – 09.15ч.
АНД № 169/2016г.
Предишни заседания : 12.10.2016год.; 08.11.2016год.; 13.12.2016год.; 01.02.2017год.; 21.03.2017год.; 25.04.2017год.
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000312/18.07.2016год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.


27.09.2017год. -09.30 ч.
АНД № 98/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000189/06.06.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.

27.09.2017г. – 10.00 ч.
НОХД № 86/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343, ал.1, б“а“, във вр. чл.342, ал.1, пр.трето от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Т. П. Ш., роден ****69г. в гр.Б., обл.Б., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА, че: На 06.03.2017г., около 14.50 часа, на третокласен път III-866, км 41+300м, в посока от гр.С. за гр.К., обл.П., при управляване на МПС - л. а. Марка и модел „Опел-Зафира“ с per. №******, собственост на „Дървообработващо предприятие-Б.“ ООД с.Б., обл.С., е нарушил правилата за движение по пътищата установени в ЗДвП, а именно:
Чл.8, ал.1 от ЗДвП:„Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или със светлинен сигнал е указано нещо друго“;
Чл.16, ал.1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: 1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне“;
Чл.20, ал.1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват;
Чл.20, ал.2 от ЗДвП: "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на стойност 7385.50 лв. /седем хиляди триста и осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ по лек автомобил марка и модел „Додж Калибер“ с peг. ******, собственост и управляван от Г. И. Х. от гр.Р., обл.Б.


28.09.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 128/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.34, 1, изр. 3, предл. 1 от Регламент /ЕС/ №165/2014 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник ОО АА гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №41-0000140/29.06.2017год. на Началник ООАА гр.Смолян.


28.09.2017год. - 11.00 ч.
АНД № 127/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.53, ал.1, ал.4, т.3 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Контрол към БД ЗБР