Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 22.07.2019год. - 26.07.2019год.23.07.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 95/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.А.А. роден ****73г. в гр.К., обл.П., живущ в с.Т., обл.С., В ТОВА че: На 10.07.2019г., около 22.30ч. в с.Т., обл.С. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка и модел „Форд Мондео“ с peг. № ******, собственост на С. А. В. от гр.Б., обл.Б., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер7410+“ с фабр. №ARSM 0193 съгласно изискванията на Наредба №1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


23.07.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 91/2019г.
Предишни заседания : 17.07.2019год.
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият Е. А. К., роден на ******96г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че: На 17.12.2018г., около 16.00 часа в гр. Д., на ул. „Ален мак“ , в съучастие като съизвършител с непълнолетния А. З. Х. с ЕГН 01****** от гр. Д., обл.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - отправил закани за саморазправа спрямо В. В. А. от гр. Д. - „Ще те утрепя“, „Ти жив няма да излезеш от тука“, ,Ще те намерят в гората“, както и цинични и вулгарни изрази „Да ти еба майката“, „Да ти еба путката“, обидни изрази „Очиларка,,
ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият А. З. Х., роден на ******01г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че: На 17.12.2018г. около 16.00 часа в гр. Д., на ул. „Ален мак“, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с Е. А. К. с ЕГН 96****** от гр.Д., обл.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - отправил закани за саморазправа спрямо В. В. А. от гр. Д. - „Ще те утрепя“, „Ти жив няма да излезеш от тука“, „Ще те намерят в гората“, както и цинични и вулгарни изрази „Да ти е*а майката“.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 15.07.2019год. - 19.07.2019год.


15.07.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 85/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.638, ал.3 от КЗ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000087/12.04.2019год. на НАЧАЛНИК  РУ към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.

16.07.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 88/2019г.
Предишни заседания : 11.07.2019год..
Правно основание -  чл.144 ал.3, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.В. роден ****66г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 25.06.2019г., около 14.15ч. в двора на „Д***“ ЕАД - гр. Д., се заканил с убийство спрямо Н. А. Н. от гр. К., обл.П., като насочил законно притежаваното от него огнестрелно оръжие - пистолет марка „ТТ“ кал. 7.62x25, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 08.07.2019год. - 12.07.2019год.
09.07.2019г. – 09.30 ч.
НОХД № 87/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.345б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С.Д. роден ****70г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 22.06.2019г. в 09.10ч. в гр.Д., обл.С., на ул.„Малтепе“ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел "Мерцедес 312 Д" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,94 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест - Дрегер 7510“ с фабр.№ ARBB 0021, съгласно Наредба №1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


09.07.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 77/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Р.С.У. от с.Г., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


10.07.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 67/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.38, ал.1 от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-004/13.05.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол-Южна България Пловдив.


10.07.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 55/2019г.
Предишни заседания : 19.06.2019год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000158/15.05.2018год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


11.07.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 89/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.345 ал.2, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ К.А.К. роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 01.07.2019г., около 09.15ч. в с.Б., общ.Д., обл.С., по ул. „Чавдарска“, пред дом №3е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „ИЖ“, модел „Юпитер“ без рег истрационни табели, с номер на рама/шаси ******, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в чл.140, ал. 1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места" и чл.140, ал.2 от ЗДвП- „Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра па отбраната(Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи).


11.07.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 88/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.144 ал.3, вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.В. роден ****66г. в гр.С., обл.С., живущ в гр.С., обл.С., В ТОВА че: На 25.06.2019г., около 14.15ч. в двора на „Д***“ ЕАД - гр. Д., се заканил с убийство спрямо Н. А. Н. от гр. К., обл.П., като насочил законно притежаваното от него огнестрелно оръжие - пистолет марка „ТТ“ кал. 7.62x25, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 01.07.2019год. - 05.07.2019год.02.07.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 38/2019г.
Предишни заседания : 08.05.2019год.; 05.06.2019год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000006/19.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

04.07.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 29/2019г.
Предишни заседания : 08.04.2019год.; 23.05.2019год.
Правно основание -  чл.123, ал.1, т.2, бА от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000003/15.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

04.07.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.
Правно основание -  чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.

04.07.2019год. - 11.20 ч.
АНД № 68/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000233/19.07.2018год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

04.07.2019г. – 11.40 ч.
НАХД № 70/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите С.А.С. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, т.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 24.06.2019год. - 28.06.2019год.24.06.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 64/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.К. роден ****69г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., В ТОВА че: На 07.04.2019г., около 03.05ч. в гр.Д., общ.Д., обл.С. /до сградата на Общинска администрация – Д./ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел “УАЗ 452“ с рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,08 на хиляда, установено по надлежния ред е Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол н кръв и урина № 220 от 09.04.2019г. на Специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ - Пловдив4' АД гр.Пловдив, съптасно изискванията на Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол и кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

27.06.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 66/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Р.Ю.Д. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.354, ал.2, във вр. ал.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК

27.06.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 51/2019г.
Предишни заседания : 03.06.2019год.
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-33/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

27.06.2019год. - 11.20 ч.
АНД № 53/2019г.
Предишни заседания : 03.06.2019год.
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-35/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

27.06.2019год. - 11.40 ч.
АНД № 54/2019г.
Предишни заседания : 03.06.2019год.
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-36/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 17.06.2019год. - 21.06.2019год.19.06.2019г. – 09.00 ч.
НАХД № 71/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Т.А.Д. от гр.П., обл.П. и В.В.Г. от гр.Д., обл.С. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК

19.06.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 55/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000158/15.05.2018год. на НАЧАЛНИК  ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.

19.06.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 48/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-37/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

19.06.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 52/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-34/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

20.06.2019год. - 14.00 ч.
АНД № 63/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.68в, вр. чл.68д, ал1, пр.1 от ЗЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0047756/25.02.2019год. на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.

24.06.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 64/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.К. роден ****69г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., В ТОВА че: На 07.04.2019г., около 03.05ч. в гр.Д., общ.Д., обл.С. /до сградата на Общинска администрация – Д./ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел “УАЗ 452“ с рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,08 на хиляда, установено по надлежния ред е Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол н кръв и урина № 220 от 09.04.2019г. на Специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ - Пловдив4' АД гр.Пловдив, съптасно изискванията на Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол и кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 03.06.2019год. - 07.06.2019год.03.06.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 51/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-33/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

03.06.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 53/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-35/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

03.06.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 54/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-36/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.

03.06.2019год. - 11.30 ч.
АНД № 57/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.

03.06.2019г. – 11.45 ч.
НОХД № 65/2019г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.З.П. роден ****84г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., В ТОВА че: На 20.05.2019г., около 21.50ч. в гр.Д., обл.С., по ул. Малтепе е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “Опел Астра“ с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,29 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест - Дрегер 7410+” с фабр. №ARSM 0033, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.


05.06.2019год. - 09.30 ч.
АНД № 3812/2019г.
Предишни заседания : 08.05.2019год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000006/19.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


05.06.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 34/2019г.
Предишни заседания : 24.04.2019год.
Правно основание -  чл.104Б, т.2 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000025/04.02.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


06.06.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 161/2018г.
Предишни заседания : 21.11.2018год.; 23.01.2019год.; 20.02.2019год.; 03.04.2019год.
Правно основание -  чл.131а, предл.2, във вр. чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. чл.29, ал.1, б“а“ и б“б“ от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ З.З.К. роден ****88г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Т., обл.С., В ТОВА че: На 29.03.2017г., около 01.30ч. в заведение „Музей на Мечките“, намиращо се в с.Т., обл.С., при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на “Лишаване от свобода” не по-малко от една година, наказанието на което не е било отложено по чл.66 от НК - /Присъда № 130/07.10.2011 г. по НОХД № 69/2010 год. на Районен съдДевин, влязла в законна сила на 30.03.2012г./ и след като е бил осъждан два и повече пъти на “Лишаване от свобода” за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК - /Определение от 10.10.2014 г. по НОХД № 785/2014 год. на Районен съдСмолян, влязло в законна сила на 10.10.2014г.; Споразумение № 354/13.05.2016 г. по НОХД № 2047/2016 год. на Районен съдПловдив, влязло в законна сила на 13.05.2016г./ и не са изтекли сроковете по чл.30, ал.1 от НК, чрез нанасяне на два удара със стъклени бутилки в областта на главата причинил две средни телесни повреди на П. С. М. с ЕГН 86****** от с.Т., обл.С., изразяващи се в:
1. Две разкъсно контузии рани по главата и лицето, две от които пред дясната ушна мида и на дясната буза са образували при зарастването цикатрикси, наложили оперативно лечение, ДОВЕЛИ ДО ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО.
2. Остра следкръвоизливна анемия, която — видно от предоставените документи, е липсвала преди инцидента, ДОВЕЛА ДО РАЗСТРОЙСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 27.05.2019год. - 31.05.2019год.27.05.2019г. – 10.00 ч.
НАХД № 27/2019г.
Предишни заседания : 01.04.2019год.; 25.04.2019год.
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия А.Х.П. от с.Т., обл.С. за извършено престъпление по чл.325, ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НКИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 20.05.2019год. - 23.05.2019год.23.05.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 37/2019г.
Предишни заседания : 18.04.2019год.
Правно основание -  чл.103 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000281/31.10.2018год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.

23.05.2019год. - 11.45 ч.
АНД № 49/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БДЗБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-38/03.04.2019год. на Директор на БДЗБР.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 13.05.2019год. - 17.05.2019год.14.05.2019год. – 10.30 ч.
АНД № 19/2019г.
Предишни заседания : 10.04.2019год.
Правно основание -  чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на Електронен фиш за налагане на глоба

ПРОТИВ ОДМВР Смолян електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, Серия К №2416091.


14.05.2019год. – 13.00 ч.
НОХД № 58/2019г.
Ново дело
Правно основание -  чл.234б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.Д. роден ****86г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.З., обл.С.,

В ТОВА че: За времето от 26.04.2019г. до 28.04.2019г. в с.З., общ.Д., обл.С., при условията на продължавано престъпление е изкупувал отпадъци от черни метали /стари леки автомобили/ на обща стойност 550лв, а именно:
1.        Ha 26.04.2019г. в с.З., обл.С. изкупил лек автомобил марка и модел „Опел Кадет“, червен на цвят, без регистрационни табели с рама W0L000034L5198063c тегло 820 килограма на стойност 300 лева от С. В. К. от с.З., обл.С. и
2.         На 28.04.2019г. в с.З., обл.С. изкупил лек автомобил марка и модел „Опел Корса“ син на цвят, без регистрационни табели с рама № W0L000073S4228438 с тегло 820 килограма на стойност 250лв. от З. К. А. от с.З., обл.С. без лиценз, който се изисква по нормативен акт, а именно:
Чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците: „За извършване на дейностите по третиране на отпадъци, включително за дейности по рециклиране на кораби по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013, се изисква: 1. разрешение, издадено по реда на глава пета, Раздел I, или 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда:
Чл.67, ал.1 от Закона за управление на отпадъците — „Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите “
Чл.67, ал.2 от Закона за управление на отпадъците - „За извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки, разположени на територията на две или повече РИОСВ, разрешенията се издават от директора на всяка РИОСВ поотделно за площадките на територията на съответната инспекция “
Чл.67, ал.3 от Закона за управление на отпадъците — „Разрешението по ал. 1 се издава по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите “
Чл.67, ал.4 от от Закона за управление на отпадъците - „Разрешение по ал.1 се издава на лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на & 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на този закон;
Чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали -
ал.1 „ Търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства, се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от 3 УО;
ал.2 „Търговците по ал. 1 трябва да имат собствена или наета площадка за осъществяване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво