Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 26.06.2018г. – 29.06.2018г.

26.06.2018г. – 11.00 ч.
НОХД № 120/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.235, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Д.П. роден ****69г. в с.П., обл.Б., живущ в с.с., В ТОВА че: На 21.01.2018г. в местността “Омана“, землище на с.Б., обл.С., в съучастие като извършител с Л. Н. Ч. от с.П., обл.Б. /извършител/, в отдел 49, подотдел „а“ по ЛУП на ТП ДГС „Борино“ /ДГТ/, без редовно писмено позволително е отсякъл 28 /двадесет и осем/ броя дървета, от които 27/двадесет и седем/ от дървесен вид „смърч“ и 1/един/ брой дърво от
дървесен вид „бял бор“ равняващи се на 6,66 /шест цяло шестдесет и шест/ куб. метра, на стойност 539,00 /петстотин тридесет и девет/ лева.

ОБВИНЯЕМИЯТ Л.Н.Ч. роден ****73г. в с.П., обл.Б., живущ в с.с., В ТОВА че: На 21.01.2018г. в местността “Омана“, землище на с.Б., обл.С., в съучастие като извършител с Д. Д. П. от с.П., обл.Б. /извършител/, в отдел 49, подотдел „а“ по ЛУП на ТП ДГС „Борино“ /ДГТ/, без редовно писмено позволително е отсякъл 28 /двадесет и осем/ броя дървета, от които 27/двадесет и седем/ от дървесен вид „смърч“ и 1/един/ брой дърво от
дървесен вид „бял бор“ равняващи се на 6,66 /шест цяло шестдесет и шест/ куб. метра, на стойност 539,00 /петстотин тридесет и девет/ лева.27.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 57/2018г.
Предишни заседания : 22.05.2018год.
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000608/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

27.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 59/2018г.
Предишни заседания : 22.05.2018год.
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000606/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

27.06.2018год. - 10.15 ч.
АНД № 62/2018г.
Предишни заседания : 22.05.2018год.
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000625/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

27.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 64/2018г.
Предишни заседания : 22.05.2018год.
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000634/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


28.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 118/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.43, ал.3 във вр. чл.80, ал.1, във вр. чл.84, ал.1, предл. «второ» от ЗЛОД
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №1/28.03.2018год. на Началник РУ-ДЕВИН.


28.06.2018г. – 10.00 ч.
НЧХД № 191/2017г.
Предишни заседания : 25.01.2018год.; 15.02.2018год.; 15.03.2018год.; 19.04.2018год.; 17.05.2018год.; 21.05.2018год.
Правно основание -  чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от А.И.С. срещу К.И.Г.

Тъжба от А.И.С. от с.Я, обл.С, срещу К.И.Г. от с.Я., обл.С.


28.06.2018год. - 15.00 ч.
АНД № 37/2018г.
Предишни заседания : 26.04.2018год.; 10.05.2018год.; 04.06.2018год.
Правно основание -  чл.139, ал.5 от ЗДвП, чл.101, ал.3, т.9 от ЗДвП, чл.100, ал.2 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000375/06.11.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за  25.06.2018г.

25.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 108/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000569/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

25.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 110/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000571/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

25.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 111/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000572/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

25.06.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 113/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000574/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

25.06.2018год. - 11.15 ч.
АНД № 58/2018г.
Предишни заседания : 07.06.2018год.
Правно основание -  чл.222, ал.3 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000607/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

25.06.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 60/2018г.
Предишни заседания : 07.06.2018год.
Правно основание -  чл.222, ал.3 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000605/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


25.06.2018год. - 11.45 ч.
АНД № 61/2018г.
Предишни заседания : 07.06.2018год.
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000601/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

25.06.2018год. - 12.00 ч.
АНД № 63/2018г.
Предишни заседания : 07.06.2018год.
Правно основание -  чл. 128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000626/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

25.06.2018год. - 14.00 ч.
АНД № 31/2018г.
Предишни заседания : 19.01.2018год.; 17.05.2018год.
Правно основание -  чл.68в във вр. ал.4 във вр. чл.68д, ал.1, предложение 1 от ЗЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора – КЗП

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-039025/06.02.2018год. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 18.06.2018г. – 22.06.2018г.

18.06.2018г. – 11.30 ч.
НОХД № 127/2018г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.В.Р. роден ****68г. в гр.П., обл.П., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 05.06.2018г. около 22.55 часа в гр.Д., по ул. „Освобождение“ в близост до Дом №14, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “Пежо Бипер“ с рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,76 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - „Алкотест - Дрегер 7410+“ с фабр.№ ARSM 0193, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.


19.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 106/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000567/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


19.06.2018год. - 09.45 ч.
АНД № 107/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000568/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

19.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 109/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000570/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


19.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 109/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000573/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


19.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 114/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000575/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


19.06.2018год. - 10.45 ч.
АНД № 115/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000576/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.
19.06.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 116/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000577/03.01.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


19.06.2018год. - 11.15 ч.
АНД № 13/2018г.
Предишни заседания : 20.03.2018год.;24.04.2018год.
Правно основание -  чл.206 от Закона за туризма
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0045780/08.12.2017год. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП.


20.06.2018г. – 10.30 ч.
НЧХД № 117/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.148, ал.1, т.1 във вр. с чл.146, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от М.Б.К. срещу А.С.К.

Тъжба от М.Б.К. от гр.Д, обл.С, срещу А.С.К. от гр.Д., обл.С.


20.06.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 53/2018г.
Предишни заседания : 22.05.2018год.
Правно основание -  чл.167, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000074/12.03.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 12.06.2018г. – 15.06.2018г.14.06.2018год. - 09.15 ч.
АНД № 76/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000603/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

14.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 78/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000604/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

14.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 80/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000633/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

14.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 81/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000632/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

14.06.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 82/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000631/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

14.06.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 83/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000630/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

14.06.2018год. - 11.45 ч.
АНД № 84/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000629/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 11.06.2018г.

11.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 68/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000617/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

11.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 69/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000619/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

11.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 70/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000618/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

11.06.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 71/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000624/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

11.06.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 101/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000585/19.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

11.06.2018г. – 11.45 ч.
НОХД № 48/2018г.
Предишни заседания : 10.05.2018год.
Правно основание  -  чл.339, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.К. роден ****68г. в с.З., обл.С., живущ в с.Ч., обл.С., В ТОВА че: На 21.09.2017г. в с.Ч., обл.С., в дома си и прилежащите съм къщата му постройки - гараж и сайвант, е държал огнестрелни оръжия по смисъла на чл.4, ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно: 1. Части от огнестрелно оръжие, представляващи - нарезна цев от дългоцевно оръжие с дължина 27,5см., с
обозначения на нея „в“ и „86“; - цевна кутия с рамка и поставен метален пълнител, представляващи компоненти от заводско произведена карабина с надлъжно плъзгащ затвор „Лий Енфилд“, калибър 7.7мм, образец 1944г„ произведена във Великобритания; - болт - закрепващ приклада на дългоцевното оръжие към металната част на оръжието; 2. Огнестрелно оръжие - преправен сигнално-газов пистолет, марка „Екоl Mol 99, с peг. № U 691341, турско производство. 3. Заводско произведени два броя детониращи шнурове с обща дължина 4 метра; 4. Заводско произведени два броя електродетонатори; 5. 18 бр. патрони, представляващи
боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на чл.7 ал.1 от ЗОБВВПИ, а именно – З бр. бойни патрони калибър 9x17, предназначени за стрелба с пистолети „Hamerless” 308’, “Cold”, “CZ” и “Valter“, 4бр.бойни патрони калибър 5.6mm/22LR, предназначени за стрелба с малокалибрени пушки и пистолети с калибър 5.6мм., 2бр.бойни патрони калибър 6.62 х 51 мм., предназначени за стрелба с автомати и пушки на въоръжение в НАТО, 9бр.патрони калибър 7.62 х 39мм., произведени в РБългария и предназначени за стрелба с Автомат „Калашников“, без да има за това надлежно разрешение - по смисъла на чл.50 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 06.06.2018г. – 08.06.2018г.06.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 86/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000627/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.
06.06.2018год. - 09.45 ч.
АНД № 87/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000644/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

06.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 89/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000645/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

06.06.2018год. - 10.15 ч.
АНД № 90/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000642/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

06.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 92/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000640/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.
06.06.2018год. - 10.45 ч.
АНД № 94/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000637/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

06.06.2018год. – 11.00 ч.
АНД № 96/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000636/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

07.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 58/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.222, ал.3 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000607/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

07.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 60/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.222, ал.3 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000605/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.
07.06.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 61/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000601/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

07.06.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 63/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл. 128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000626/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 04.06.2018г. – 05.06.2018г.

04.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 36/2018г.
Предишни заседания : 26.04.2018год.; 10.05.2018год.
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, чл.137А, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000021/22.02.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

05.06.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 67/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000616/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

05.06.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 72/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000623/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

05.06.2018год. - 10.15 ч.
АНД № 73/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000622/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

05.06.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 74/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000620/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

05.06.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 75/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000621/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.


05.06.2018год. - 11.15 ч.
АНД № 77/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000602/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

05.06.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 79/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000635/02.04.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

05.06.2018год. - 11.45 ч.
АНД № 85/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.128, т.2 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000628/30.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 21.05.2018г. – 25.05.2018г.

21.05.2018г. – 09.30 ч.
НЧХД № 191/2017г.
Предишни заседания : 25.01.2018год.; 15.02.2018год.; 15.03.2018год.; 19.04.2018год.
Правно основание -  чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от А.И.С. срещу К.И.Г.

Тъжба от А.И.С. от с.Я, обл.С, срещу К.И.Г. от с.Я., обл.С.

22.05.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 53/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.167, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000074/12.03.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

22.05.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 57/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000608/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

22.05.2018год. - 10.15 ч.
АНД № 59/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000606/27.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

22.05.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 62/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000625/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.

22.05.2018год. - 10.45 ч.
АНД № 64/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.224, ал.1 от КТ във вр. чл.228, ал.3 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000634/28.03.2018год. на Директор на Дирекция «Инспекция по труда» гр.Смолян.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 07.05.2018г. – 11.05.2018г.

08.05.2018г. – 10.00 ч.
НОХД №99/2018г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Внесено от РП Девин Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ОБВИНЯЕМИЯТ В. Р. М., роден ****70г. в гр.Д., обл.С., живущ в с. гр., Е ВИНОВЕН /с форма на вина – пряк умисъл/, за ТОВА, че: На 23.04.2018г. около 02.30ч., в гр.Д., обл.С., на ул."Балканска”, е управлявал МПС - лек автомобил, марка "Опел", модел „Вектра" с per. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,08 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза        Протокол №342/24.04.2018г. на СХЛ при УМБАЛ, „Пловдив"АД. съгласно Наредба №1/2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози


10.05.2018год. - 09.00 ч.
АНД № 37/2018г.
Предишни заседания : 26.04.2018год.
Правно основание -  чл.139, ал.5 от ЗДвП, чл.101, ал.3, т.9 от ЗДвП, чл.100, ал.2 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000375/06.11.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.


10.05.2018год. - 09.15 ч.
АНД № 36/2018г.
Предишни заседания : 26.04.2018год.
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, чл.137А, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000021/22.02.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.


10.05.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 50/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.45, ал.2 във вр. с чл.8, ал.3 и ал.4, във вр. чл.56, ал.1 от Закона за закрила на детето
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ-Девин

ПРОТИВ Наказателно постановление №3/05.02.2018год. на Началник РУ ДЕВИН.


10.05.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 48/2018г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.339, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.К. роден ****68г. в с.З., обл.С., живущ в с.Ч., обл.С., В ТОВА че: На 21.09.2017г. в с.Ч., обл.С., в дома си и прилежащите съм къщата му постройки - гараж и сайвант, е държал огнестрелни оръжия по смисъла на чл.4, ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно: 1. Части от огнестрелно оръжие, представляващи - нарезна цев от дългоцевно оръжие с дължина 27,5см., с
обозначения на нея „в“ и „86“; - цевна кутия с рамка и поставен метален пълнител, представляващи компоненти от заводско произведена карабина с надлъжно плъзгащ затвор „Лий Енфилд“, калибър 7.7мм, образец 1944г„ произведена във Великобритания; - болт - закрепващ приклада на дългоцевното оръжие към металната част на оръжието; 2. Огнестрелно оръжие - преправен сигнално-газов пистолет, марка „Екоl Mol 99, с peг. № U 691341, турско производство. 3. Заводско произведени два броя детониращи шнурове с обща дължина 4 метра; 4. Заводско произведени два броя електродетонатори; 5. 18 бр. патрони, представляващи
боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на чл.7 ал.1 от ЗОБВВПИ, а именно – З бр. бойни патрони калибър 9x17, предназначени за стрелба с пистолети „Hamerless” 308’, “Cold”, “CZ” и “Valter“, 4бр.бойни патрони калибър 5.6mm/22LR, предназначени за стрелба с малокалибрени пушки и пистолети с калибър 5.6мм., 2бр.бойни патрони калибър 6.62 х 51 мм., предназначени за стрелба с автомати и пушки на въоръжение в НАТО, 9бр.патрони калибър 7.62 х 39мм., произведени в РБългария и предназначени за стрелба с Автомат „Калашников“, без да има за това надлежно разрешение - по смисъла на чл.50 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.10.05.2018г. – 10.45 ч.
НОХД № 97/2018г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.345, ал.2 вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Р.К. роден ****93г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 20.04.2018г., около 16.45 часа в гр.Д., обл.С., на КПП - „Забрал“ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел “УАЗ ******“,        сив        на        цвят, с номер        на рама / шаси -        S0035565
/посочен        на купето / и номер        на        рама / шаси - S0330258, като си служил с
регистрационен номер - 2 бр. регистрационни табели с регистрационен номер - ******, издадени за друго моторно превозно средство, а именно: за товарен автомобил марка и модел „УАЗ 3303“, маслено зелен на цвят, с номер на рама - 226850 - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.345, ал.1 от НК.

И за това, че: На 20.04.2018г„ около 16.45 часа в гр.Д., обл.С., на КПП - „Забрал“ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел        “УАЗ 3706“,        си        цвят, с номер        на рама / шаси -        S0035565
/посочен        на купето / и        номер        на рама / шаси S0330258, което не е
регистрирано по надлежния ред, предвиден в:
чл.140, ал.1 от Закона за движение по пътищата - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места", и
чл.140, ал.2 от Закона за движение по пътищата - „Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията министъра на отбраната /Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.345, ал.2 вр. с ал.1 от НК.11.05.2018г. – 11.30 ч.
НОХД № 98/2018г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Б.Р. роден ****64г. в с.К., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., В ТОВА че: На 24.04.2018 г., около 15.45ч. на третокласен път № 197, километър 77 + 800 метра (с.Т., обл.С.) е управлявал моторно превозно средст
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 30.04.2018г. – 04.05.2018г.

03.05.2018год. - 09.15 ч.
АНД № 23/2018г.
Предишни заседания : 02.04.2018год.
Правно основание -  чл.45, ал.2 във вр. с чл.8, ал.3 и ал.4, във вр. чл.56, ал.1 от Закона за закрила на детето
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ-Девин

ПРОТИВ Наказателно постановление №8/05.02.2018год. на Началник РУ ДЕВИН.

03.05.2018год. - 09.45 ч.
АНД № 24/2018г.
Предишни заседания : 02.04.2018год.
Правно основание -  чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ-Девин

ПРОТИВ Наказателно постановление №7/05.02.2018год. на Началник РУ ДЕВИН.

03.05.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 46/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.2, чл.100, ар.1, т.1, чл.147, ал.1, чл.139, ал.1, т.1 и чл.190, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000488/10.01.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

03.05.2018г. – 11.45 ч.
НОХД № 27/2018г.
Предишни заседания : 02.04.2018год.
Правно основание  -  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМАТА В.Н.К. роден ****69г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Т., обл.С., В ТОВА че: След като бил осъден с протоколно определение от 23.01.2017г., постановено по гр. дело №326/2016г., по описа на Районен съд - Девин, влязло в законна сила на 31.01.2017г., да издържа свои низходящи - непълнолетното си дете В. В. К. с ЕГН 03…………. и малолетните си деца Н. В. К. с ЕГН05…….. и А. В. К. с ЕГН11…………., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, всяка една по 345.00 лв. общо за трите деца, а именно: в размер на 8 /осем/ месечни вноски от по 345.00лв., считано от м. юли 2017г. вкл. до м.февруари 2018г. вкл., общо в размер на 2760 (две хиляди седемстотин и шестдесет) лева.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 23.04.2018г. – 27.04.2018г.

23.04.2018год. -09.30 ч.
АНД № 16/2018г.
Предишни заседания: 15.03.2018год.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от Закона за водите
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №20/24.01.2018год. на Директор на БД ИБР.

23.04.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 15/2018г.
Предишни заседания: 12.03.2018год.
Правно основание -  чл.25, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000427/29.11.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

24.04.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 43/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.28, ал.1 от ЗНССП с единен европейски номер – 112.
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ Девин

ПРОТИВ Наказателно постановление №1/08.02.2018год. на Началник РУ ДЕВИН.

24.04.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 39/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от Закона за водите.
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район»

ПРОТИВ Наказателно постановление №63/20.02.2018год. на Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».
24.04.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 13/2018г.
Предишни заседания : 20.03.2018год.
Правно основание -  чл.206 от Закона за туризма
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0045780/08.12.2017год. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП.

26.04.2018год. -09.30 ч.
АНД № 19/2018г.
Предишни заседания : 15.03.2018год.
Правно основание -  чл.5, т.10 от Наредба №8121з-647/01.10.2014год. за ПНПБ при ЕО
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РС «ПБЗН» гр.Девин

ПРОТИВ Наказателно постановление №4/04.12.2017год. на Началник РС «ПБЗН» гр.Девин.

26.04.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 36/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, чл.137А, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №18-0252-000021/22.02.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.26.04.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 37/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.139, ал.5 от ЗДвП, чл.101, ал.3, т.9 от ЗДвП, чл.100, ал.2 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000375/06.11.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.


26.04.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 40/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от Закона за водите.
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район»

ПРОТИВ Наказателно постановление №64/20.02.2018год. на Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».


26.04.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 41/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от Закона за водите.
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район»

ПРОТИВ Наказателно постановление №65/20.02.2018год. на Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».


26.04.2018год. - 11.45 ч.
АНД № 42/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.44, ал.1 от Закона за водите.
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район»

ПРОТИВ Наказателно постановление №78/27.02.2018год. на Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».Назад НазадНапред Напред