СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20202020
Hide details for МартМарт
Hide details for 44
Решение на съда № 1078 по дело № 20191220200387 от 04.03.2020 Съдия - Стефан Шарланджиев
Решение на съда № 1085 по дело № 20191220101138 от 04.03.2020 Съдия - Валентин Божинов
Решение на съда № 1097 по дело № 20191220101206 от 04.03.2020 Съдия - Магдалена Жбантова
Решение на съда № 1088 по дело № 20191220101324 от 04.03.2020 Съдия - Валентин Божинов
Hide details for 55
Решение на съда № 1101 по дело № 20191220101531 от 05.03.2020 Съдия - Магдалена Жбантова
Решение на съда № 1095 по дело № 20201220200018 от 05.03.2020 Съдия - Васко Петров
Решение на съда № 1096 по дело № 20201220200033 от 05.03.2020 Съдия - Васко Петров
Hide details for 66
Решение на съда № 1107 по дело № 20191220200535 от 06.03.2020 Съдия - Стефан Шарланджиев
Протоколно определение № 1118 по дело № 20201220200096 от 06.03.2020 Съдия - Стефан Шарланджиев
Протоколно определение № 1117 по дело № 20181220100707 от 06.03.2020 Съдия - Магдалена Жбантова
Hide details for 99
Протоколно определение № 1128 по дело № 20201220100012 от 09.03.2020 Съдия - Валентин Божинов
Решение на съда № 1141 по дело № 20201220100084 от 09.03.2020 Съдия - Стоян Хаджиев
Hide details for 1010
Мотиви по НАХД № 34 по описа на РС гр. Гоце Делчев за 2020г.
Hide details for 1111
Решение на съда № 1158 по дело № 20191220101497 от 11.03.2020 Съдия - Валентин Божинов
Hide details for 1212
Мотиви по НАХД №466 по описа на РС гр. Гоце Делчев за 2019г.
Решение на съда № 1176 по дело № 20191220200599 от 12.03.2020 Съдия - Стоян Хаджиев
Решение на съда № 1180 по дело № 20191220101252 от 12.03.2020 Съдия - Валентин Божинов
Решение на съда № 1185 по дело № 20191220100733 от 12.03.2020 Съдия - Валентин Божинов
Решение на съда № 1182 по дело № 20191220101498 от 12.03.2020 Съдия - Валентин Божинов
Решение на съда № 1190 по дело № 20191220101401 от 12.03.2020 Съдия - Магдалена Жбантова
Show details for 1313


First Page
Previous Page
Next Page
Last Page