СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20172017
Hide details for ОктомвриОктомври
Hide details for 22
Мотиви по НАХД №250 по описа на РС Гоце Делчев за 2017г.
Решение на съда № 3659 по дело № 20171220100261 от 02.10.2017 Съдия - Валентин Божинов
Решение на съда № 3641 по дело № 20171220100893 от 02.10.2017 Съдия - Валентин Божинов
Решение на съда № 3660 по дело № 20171220101015 от 02.10.2017 Съдия - Магдалена Жбантова
Определение № 3667 по дело № 20171220200593 от 02.10.2017 Съдия - Васко Петров
Hide details for 33
Протоколно определение № 3668 по дело № 20161220200691 от 03.10.2017 Съдия - Васко Петров
Мотиви по НАХД №535 по описа на РС гр. Гоце Делчев за 2017г.
Решение на съда № 3705 по дело № 20171220100295 от 03.10.2017 Съдия - Магдалена Жбантова
<blank>
Присъда № 698 по дело № 20171220200594 от 03.10.2017. Съдия по делото - Васко Петров
Протоколно определение № 3702 по дело № 20171220200371 от 03.10.2017 Съдия - Стефан Шарланджиев
Hide details for 44
Решение на съда № 3738 по дело № 20171220200445 от 04.10.2017 Съдия - Васко Петров
Протоколно определение № 3739 по дело № 20171220200556 от 04.10.2017 Съдия - Мария Карагьозова
Решение на съда № 3737 по дело № 20171220200519 от 04.10.2017 Съдия - Мария Карагьозова
Hide details for 55
Решение на съда № 3744 по дело № 20171220200537 от 05.10.2017 Съдия - Стефан Шарланджиев
Протоколно определение № 3779 по дело № 20171220200611 от 05.10.2017 Съдия - Васко Петров
Присъда № 3778 по дело № 20161220200157 от 05.10.2017. Съдия по делото - Стефан Шарланджиев
Hide details for 66
Решение на съда № 3818 по дело № 20171220101085 от 06.10.2017 Съдия - Магдалена Жбантова
Решение на съда № 3802 по дело № 20151220100640 от 06.10.2017 Съдия - Костадин Попов
Решение на съда № 3809 по дело № 20161220100871 от 06.10.2017 Съдия - Костадин Попов
Hide details for 77
Решение на съда № 3820 по дело № 20151220100422 от 07.10.2017 Съдия - Костадин Попов
Решение на съда № 3821 по дело № 20161220100981 от 07.10.2017 Съдия - Костадин Попов


First Page
Previous Page
Next Page
Last Page