Протоколно определение № 3764

към дело: 20191220200509
Дата: 11/01/2019 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 09:30 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Чилев.
Обвиняемият лично се явява и с адвокат Шарланджиев, редовно упълномощен.
Прокурор Чилев: Да се даде ход на делото.
Адвокат Шарланджиев: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема се самоличността на обвиняемия:
Ф. Б. И.- роден 1983г. в гр. Г. Д., обл.Благоевград, живущ в гр. Г. Д., ж.к. „Ю.“ № , В., А., обл. Благоевград, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН *.
Прокурор Чилев: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на обвиняемия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адвокат Шарланджиев: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го одобрите.
Обвиняемият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Обвиняемият Ф. Б. И., роден 1983г. в гр. Г. Д., обл.Благоевград, живущ в гр. Г. Д., ж.к. „Ю.“ № , В., А., обл.с., неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН * е виновен за това, че:
на 20.07.2019 г. в гр. Г. Д., обл. Благоевград в района на стопанския двор е намерил 1 бр. мобилен телефон, марка ”Нuawei Y7 Рrime 2018 Dual В1аск“ с ИМЕЙ № *19352 на стойност 275 лева, собственост на Б. А. Ш. от гр. Г. Д., обл. Благоевград и в продължение на една седмица не е съобщил за него на властта
- престъпление по чл. 207, ал.1 от НК.
Престъплението е извършено с пряк умисъл.
С престъплението има причинени имуществени вреди, които са възстановени - разписка за връщане на вещта (л.7 от делото).
По делото са събрани веществени доказателства - мобилен телефон ”Нuawei Y7 Рrime 2018 Dual В1аск“ с ИМЕЙ № *19352 , който е върнат на правоимащото лице с разписка.
Разноски по делото в размер на 84 лв. за изготвяне на търговско- оценъчна експертиза са за сметка на обвиняемия.
На обвиняемия Ф. Б. И., за извършеното от него престъпление по чл.207, ал.1 от НК, се налага наказание „Глоба“ в размер на 100 (сто) лева.

Прокурор:_____________ Защитник:__________________
/Иван Чилев/ /адв. Румен Шарланджиев/


Обвиняем:___________________
/ Ф. Б. И. /

Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК
О п р е д е л и:
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на обвиняемия Ф. Б. И., живущ в гр. Г. Д., ж.к. „Ю.“ № , В., А., обл. Благоевград, с ЕГН *
Осъжда обвиняемият Ф. Б. И., живущ в гр. Г. Д., ж.к. „Ю.“ № , В., А., обл. Благоевград, с ЕГН * да заплати в полза на ОД на МВР Благоевград сумата в размер на 84.00лв. представляваща разноски по делото на досъдебното производство, както и да заплати на РС Г. Д. д.т. в размер на 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част може да се обжалва или протестира пред ОС- Благоевград в 7- дневен срок от днес.
Прекратява наказателното производство против обвиняемия Ф. Б. И., живущ в гр. Г. Д., ж.к. „Ю.“ № , В., А., обл. Благоевград, с ЕГН *.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 09:45 часа.

Председател:
Секретар: