Мотиви №

към дело: 20201220200034
Дата: 03/10/2020 г.
Съдия:
Съдържание

Делото е образувано по повод постановление от 28.01.2020 година на Р. П. гр. Г. Д., с което е предложено обвиняемият А. А. Г., роден на 31.08.1997 година в град Г. Д., община Г. Д. ,област Благоевград с настоящ адрес в град Г. Д.,ж.к.“Ю.“,Б.№ ,вх.,област Благоевград, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.354а,ал.5,пр.1 от НК във връзка с чл.354а,ал.3,пр.2,хип.1,т.1,пр. 2 от НК във вр. с чл.26,ал.1 от НК за това че през периода от 20.02.2018 година до 01.08.2018 година, в град Г. Д.,област Благоевград в ж.к.„Ю.“,блок №,вход ,етаж ,апартамент и на улица „Б. м.“, при условията на продължавано престъпление, когато две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, без надлежно разрешително, което се издава при условията и по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества, определени като такива съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Приложение I към чл.3,ал.2 в Списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве”,а именно бяло твърдо вещество, представляващо бучка с неправилна форма с нето тегло 1,02 грама, в което съдържанието на амфетамин е 18,6 %,на стойност 30,60 лева,коноп/марихуана/ с нето тегло 0,72 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 11,5 %,на стойност 2,88 лева,коноп/марихуана/ с нето тегло 0,33 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 7,3 %,на стойност 1,32 лева, коноп/марихуана/ с нето тегло 0,54 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 1,2 %,на стойност 2,16 лева, коноп/марихуана/ с нето тегло 0,79 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 8,9 %,на стойност 3,16 лева,коноп/марихуана/ с нето тегло 0,29 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 9,9 %,на стойност 1,16 лева,както и бяло вещество под формата на бучки и прах с нето тегло 1,21 грама,в което съдържанието на амфетамин е 16,6 %,на стойност 36,30 лева, всичките наркотични вещества на обща стойност 77,58 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството, като извършеното е маловажен случай и деянията са извършени, както следва:
- на 20.02.2018 година,в град Г. Д.,област Благоевград,в ж.к. „Ю.“,блок №,вход ,етаж ,апартамент ,без надлежно разрешително,което се издава при условията и по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,е държал високорискови наркотични вещества,определени като такива съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Приложение I към чл.3,ал.2 в Списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве”,а именно бяло твърдо вещество, представляващо бучка с неправилна форма, с нето тегло 1,02 грама, в което съдържанието на амфетамин е 18,6 %,на стойност 30,60 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството, коноп/марихуана/ с нето тегло 0,72 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 11,5 %,на стойност 2,88 лева,определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството, коноп/марихуана/ с нето тегло 0,33 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 7,3 %,на стойност 1,32 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството,коноп/марихуана/ с нето тегло 0,54 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 1,2 %,на стойност 2,16 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството, коноп/марихуана/ с нето тегло 0,79 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 8,9 %,на стойност 3,16 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството и коноп/марихуана/ с нето тегло 0,29 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 9,9 %,на стойност 1,16 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството;
-на 01.08.2018 година, в град Г. Д.,област Благоевград, на улица „Бяло море“,без надлежно разрешително, което се издава при условията и по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорисково наркотично вещество, определено като такова съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Приложение I към чл.3,ал.2 в Списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве”, а именно бяло вещество под формата на бучки и прах с нето тегло 1,21 грама, в което съдържанието на амфетамин е 16,6 %,на стойност 36,30 лева, ето тегло 1,21 грама, представляващо бяло вещество под формата на бучки и прах в което съдържанието на амфетамин е 16,6 %,на стойност 36,30 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството, всичките наркотични вещества на обща стойност 77,58 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството, като случаят е маловажен.
Подсъдимият се признава за виновен и признава всички обстоятелства по обвинението.
Съдът въз основа на събраните по делото доказателства и направеното самопризнание приема за установени следните факти:

На 20.02.2018 година било извършено претърсване и изземване в жилище обитавано от подсъдимия в гр. Г. Д. на адрес - ж.к.“Ю.“,блок №,вход ,етаж ,апартамент . При това били намерени четири броя топчета от суха зелена растителна маса, които били опаковани в полиетилен. Полицейските органи открили също и една обвита в станиол бучка от бяло твърдо вещество, която била с неправилна форма. В жилището на обвиняемия Г. била намерена и една метална „мелничка“, в която имало зелена на цвят суха растителна маса. Веднага били тествани четирите топчета от суха зелена растителна маса. Същата реагирала на коноп/марихуана/. След претегляне на последната се установило, че четирите топчета тежат общо 3,5 грама. Растителната маса, която била намерена в мелничката също реагирала на коноп/марихуана/ и била с тегло от 1,4 грама.
Откритата бучка от бяло твърдо вещество с неправилна форма, също била претеглена и се установило, че е с тегло 1,2 грама, ведно с опаковката от станиол.
За откритите в дома му суха зелена растителна маса и бяло твърдо вещество обвиняемият заявил, че са марихуана и амфетамин, че същите са негови и ги държи за лична употреба.
По делото е назначено и извършено експертно физико-химично изследване на откритите и иззети от дома на обвиняемия Г. четири топчета от суха зелена растителна маса, както и на растителната маса, която е намерена в металната „мелничка“. Същите са обозначени при извършената експертиза съответно като обект №1.1,обект №1.2,обект №1.3,обект №1.4 и обект №3. Според експертното заключение растителния материал, който се съдържа в четирите топчета по морфологични белези и химичен състав е коноп/марихуана/. Същото се отнася и за растителната маса, която е намерена в металната „мелничка“ и е обозначена като обект №3.
Според заключението на физико-химичната експертиза растителния материал от обект №1.1 е с нето тегло 0,72 грама и по морфологични белези и химичен състав представлява коноп/марихуана/.Растителният материал от обект №1.1 е със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 11,5 %. Растителният материал от обект №1.2 е с нето тегло 0,33 грама и по морфологични белези и химичен състав представлява коноп/марихуана/.Съдържанието на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в него е 7,3 %. Заключението на физико-химичната експертиза сочи, че растителния материал от обект №1.3 е с нето тегло 0,54 грама и по морфологични белези и химичен състав представлява коноп/марихуана/. Растителният материал от обект №1.3 е със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 1,2 %. Растителният материал от обект №1.4 е с нето тегло 0,79 грама и по морфологични белези и химичен състав представлява коноп/марихуана/.Обект №1.4 е със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 8,9 %. Заключението на физико-химичната експертиза сочи, че растителния материал от обект №3 е с нето тегло 0,29 грама и по морфологични белези и химичен състав представлява коноп/марихуана/.Растителният материал от обект №3 е със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 9,9 %.
Общото нето тегло на растителния материал в петте обекта, който представлява коноп/марихуана/,е 2,67 грама.
Стойността на обект №1.1,представляващ коноп/марихуана/ с нето тегло 0,72 грама е 2,88 лева.Същата е определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството. Обект №1.2,представляващ коноп/марихуана/ с нето тегло 0,33 грама е на стойност 1,32 лева.Същата е определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството. Стойността на обект №1.3,представляващ коноп/марихуана/ с нето тегло 0,54 грама е 2,16 лева.Стойността е определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството. Обект №1.4,представляващ коноп/марихуана/ с нето тегло 0,79 грама,има стойност 3,16 лева,която е определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството. Стойността на обект №3,представляващ коноп/марихуана/ с нето тегло 0,29 грама е 1,16 лева.Същата е определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството.
По делото е извършено физико-химично експертно изследване и на иззетата от дома на обвиняемия Г. бучка твърдо бяло вещество. Заключението е че същото е с нето тегло 1,02 грама и съдържа амфетамин с концентрация 18,6 %. Стойността му, съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, е 30,60 лева.

На 01.08.2018 година,около 01:40 часа,свидетелите В. В. С. и Д. С. К., и двамата - служители на РУ-Г. Д.,ОДМВР-Благоевград, се движели със служебния си автомобил по улица „Бяло море“ в град Г. Д.. Забелязали подсъдимия, който се ходел по улицата. Спрели автомобила си до него, слезли от същия и се приближили към подсъдимия с цел да му извършат проверка. Поискали да им представи документ за самоличност. Попитали го дали държи у себе си незаконни предмети или вещества. Г. отговорил, че държи в дясната си ръка амфетамин. Същият разтворил ръката си и показал на свидетелите черно полиетиленово пликче, като заявил че ще го предаде доброволно.
Подсъдимият бил заведен в РУ - Г. Д., ОДМВР- Благоевград. Там същият доброволно предал на полицейските служители полиетиленовото пликче, което съдържало бяло вещество под формата на бучки и прах. За удостоверяване на това обстоятелство бил съставен протокол за доброволно предаване. Г. заявил, че амфетаминът е за негова лична употреба. В полицейското управление след извършен тест било установено, че веществото реагира на амфетамин. Същото било с тегло 1,42 грама заедно с опаковката.
По делото е извършено физико-химично експертно изследване на горното вещество, което установява че същото е с нето тегло 1,21 грама и съдържа амфетамин с концентрация 16,6 %. Стойността му, съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, е 36,30 лева.
Всичките наркотични вещества, които са държани от обвиняемия Г. през периода от 20.02.2018 година до 01.08.2018 година, са на обща стойност 77,58 лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите съдопроизводството.

При така установеното съдът намира, че съставът на престъплението е осъществен както от обективна, така и от субективна страна. От обективна страна обвиняемият е държал описаните по - горе високорискови наркотични вещества. Конопът/марихуаната/ е наркотично растение и подлежи на контрол съгласно Списък I на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961г., ратифициран от Република България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите-Приложение I към чл.3,ал.2,в списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве", поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Амфетаминът е поставен под контрол съгласно Списък I на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961г., ратифициран от Република България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - Приложение I към чл.3,ал.2,в списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве”, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.
В същото време той е съзнавал, че държането на тези вещества представлява престъпление, поради което следва да се приеме че престъплението е извършено при пряк умисъл от субективна страна.

Двете деяния са извършени от подсъдимия Г. през непродължително време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на неговата вината, като второто се явява последващо от обективна и субективна страна продължение на първото такова. С оглед на това следва да се приеме, че се касае за едно продължавано престъпление, при което една или повече еднородни прояви, осъществяващи поотделно състава на едно и също престъпление, са обединени поради наличие на обективна и субективна връзка между тях.
Настоящият случай на държане на високорискови наркотични вещества следва да бъде определен като маловажен с оглед ниската степен на засягане на охраняваните от чл.354а от НК обществени отношения.
Маловажността на случая се определя ниската степен на обществена опасност на личността на А. Г., младата му възраст, липсата на данни за противообществени прояви, направеното от същия признание пред съда, както и ниската стойност на немерените у същия забранени вещества.
По отношение на това престъпление съдът намери, че са налице основанията за приложение на разпоредбата на чл. 78а от НК.
Обвиняемият е пълнолетен. За извършеното престъпление се предвижда наказание глоба до 1000 лева. Същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел IV от НК. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В същото време не са налице и пречките за прилагане на разпоредбата по чл. 78а, ал.7 от НК.

По тези съображения обвиняемият бе освободен от наказателна отговорност и му бе наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв.

При определянето на размера на наказанието бе съобразена разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК, която налага на съда в случаите когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба (какъвто е настоящия) или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание да не надвишава размера на тази глоба.

По горните съображения съдът постанови решението си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: