Протоколно определение № 3846

към дело: 20191220200512
Дата: 11/06/2019 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Шапкова.
Обвиняемият лично се явява и с адвокат Тюхков, редовно упълномощен.
Прокурор Шапкова: Да се даде ход на делото.
Адвокат Тюхков: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема се самоличността на обвиняемия:
Ю. Ю. Ч. - роден 1997г. в гр. Г. Д., обл.Благоевград,с постоянен адрес в с.В., обл.Благоевград, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, българин, български гражданин, ЕГН – *.
Прокурор Шапкова: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на обвиняемия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адв. Тюхков: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го
одобрите.
Обвиняемия: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Обвиняемия Ю. Ю. Ч. - роден 1997г. в гр. Г. Д., обл.Благоевград,с постоянен адрес в с. В., обл. Благоевград, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, българин, български гражданин, ЕГН – * СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
На 27.08.2019година, около 12:38 часа, по път III - 1972 в село В., в посока от улица“Прогрес“ към центъра на село В.,обл. Благоевград е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка и модел „ Фолксваген Поло,, с регистрационен № , след употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол, а именно марихуана /канабис/.
-престъпление по чл.343б,ал. 3, пр.1 от НК.
Престъплението е извършено с пряк умисъл като форма на вина.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Събраното като веществено доказателство по делото еднократна касетка „ Дрегер - DRUG CHECH 3000” - използван, да се предаде за унищожение на Началника на РУ Г. Д..
Направените по делото разноски в размер на 390.00лв. са за сметка на обвиняемия.
На обвиняемия Ю. Ю. Ч., за извършеното престъплениепо чл.343б,ал. 3, пр.1 от НК се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години от влизане в сила на споразумението, както и кумулативно предвиденото наказание глоба в размер на 250.00лв.
На обвиняемия Ю. Ю. Ч. се налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5/пет/месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността ла упражнява това право.
На обвиняемия Ю. Ю. Ч. не се възлага полагане на възпитателни грижи по чл.67 от НК.

Прокурор:............................ Защитник: ...............................
/ Мария Шапкова/ /адв. Иван Тюхков/

Обвиняем:...............................
/ Ю. Ю. Ч. /


Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК
О п р е д е л и:
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на обвиняемия Ю. Ю. Ч. , с постоянен адрес в с. В., обл. Благоевград, с ЕГН – *.
Събраното като веществено доказателство по делото еднократна касетка „ Дрегер - DRUG CHECH 3000” - използван, да се предаде за унищожение на Началника на РУ Г. Д..
Осъжда Ю. Ю. Ч. ,с постоянен адрес в с.В., обл.Благоевград, с ЕГН – * да заплати в полза на ОД на МВР Благоевград сумата в размер на 390.00 лв. за изготвяне на физико-химическа експертиза, както и да заплати на РС Г. Д. д.т. в размер на 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част може да се обжалва или протестира пред ОС- Благоевград в 7- дневен срок от днес.
Прекратява наказателното производство против обвиняемия Ю. Ю. Ч., с постоянен адрес в с.В., обл.Благоевград, с ЕГН – *.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 14:20 часа.

Председател:
Секретар: