Протоколно определение № 3763

към дело: 20191220200460
Дата: 11/01/2019 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 09:15 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Попов.
Подсъдимият лично се явява и с адвокат Ш., редовно упълномощен.
Прокурор Попов: Да се даде ход на делото.
Адвокат Ш.: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема се самоличността на подсъдимия:
М. М. Г.- роден 1987 г. в с. Р., обл. Б., с настоящ адрес в с. Р., обл. Б., българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, безработен, с ЕГН *.
Подсъдимият: Господин съдия, получих обвинителният акт, запознат съм с обвинението, признавам се за виновен. Ще ползвам услугите на адв. Ш..
Прокурорът: Нямам искания по доказателствата, нямам искания по реда на съдебното следствие. Нямам искания за отводи.
Адв. Ш.: Нямам искания по доказателствата, нямам искания по реда на съдебното следствие. Нямам искания за отводи.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на съдебното следствие.
Доклад на председателя на състава по чл. 276 от НПК.
Настоящото наказателно производство е образувано на основание постъпил обвинителен акт на прокурор от РП гр. Г. Д. против подсъдимия по делото М. М. Г. с обвинение за престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, за това че:
на 03.12.2018 година, в с. Р., обл. Б., управлява МПС - мотоциклет „Сузуки“ “, модел „GSХR750F“ с рама № , което не е регистрирано по надлежния ред - съгласно чл. 140, ал. 1, изр. 1 от ЗДвП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.“. Съгласно чл. 140, ал. 2, изр. 1 от ЗДвП „Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.“ и Наредба I - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.
Прокурорът: Господин съдия, настоящото наказателно производство РП гр. Г. Д. обвинява подсъдимия М. М. Г. със снета по делото самоличност в извършване на престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, за това че:
на 03.12.2018 година, в с. Р., обл. Б., управлява МПС - мотоциклет „Сузуки“ “, модел „GSХR750F“ с рама № , което не е регистрирано по надлежния ред - съгласно чл. 140, ал. 1, изр. 1 от ЗДвП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.“. Съгласно чл. 140, ал. 2, изр. 1 от ЗДвП „Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.“ и Наредба I - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.Описаната в обвинителният акт фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните свидетели на ДП.
Подсъдимият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен,
съжалявам за това, което съм направил.
Прокурор Попов: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на обвиняемия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адвокат Ш.: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го
одобрите.
Подсъдимият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях,
доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Подсъдимият М. М. Г., роден на 05.04.1987 г. в с. Р., обл. Б., с настоящ адрес в с. Р., обл. Б., българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, безработен, с ЕГН *, Е ВИНОВЕН ЗА ТОВА,ЧЕ:
- на 03.12.2018 година, в с. Р., обл. Б., управлява МПС - мотоциклет „Сузуки“ “, модел „GSХR750F“ с рама № , което не е регистрирано по надлежния ред - съгласно чл. 140, ал. 1, изр. 1 от ЗДвП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.“. Съгласно чл. 140, ал. 2, изр. 1 от ЗДвП „Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.“ и Наредба I - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.
- престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.
Престъплението е извършено с пряк умисъл.
От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди.
По делото не са иззети веществени доказателства.
В хода на проведеното производство не са направени разноски.
На подсъдимия М. М. Г., за извършеното престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, на основание цитираната разпоредба и във връзка с чл. 54 от НК, се налагат следните наказания, както следва:
1. За престъплението по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 140, ал. 1 от ЗДвП - се налага наказание „Глоба“ в размер на 500 лева.

Прокурор:_____________ Защитник:__________________
/ Крум Попов/ /адв. Румен Ш./

Подсъдим:___________________
/ М. М. Г./

Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК
О п р е д е л и:
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на подсъдимия М. М. Г., роден 1987 г. в с. Р., обл. Б., с настоящ адрес в с. Р., обл. Б., българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен,
безработен, с ЕГН *.
Прекратява наказателното производство против подсъдимия М. М. Г., роден 1987 г. в с. Р., обл. Б., с настоящ адрес в с. Р., обл. Б., българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, безработен, с ЕГН *.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 09:30 часа.

Председател:
Секретар: