Permalink Ден на Отворени врати в РС Девин, Симулативен процес на ученици от СОУ "Христо Ботев" Девин Slideshow Slideshow
Album: Симулативен процес на ученици от СОУ
 
Снимки
 
01_1
01_1
02_1
02_1
03_1
03_1
04_1
04_1
05_
05_
06_1
06_1
07_1
07_1
08_1
08_1
09_1
09_1
10_1
10_1
11_1
11_1
12_1
12_1
13_1
13_1
14_1
14_1
15_1
15_1

Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg