Обяви
Пленумът на ВСС обяви конкурс за ученическо есе
СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за ученическо есе на тема „Европа и съдебната власт в България“, като тази година темата е избрана заради предстоящото, в началото на 2018 г., председателство на България на Съвета на ЕС.
Съгласно Регламента за провеждане на конкурса в него могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас от училищата в гр. София и страната. В конкурса ще бъде отличено едно есе, като обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп и грамота, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Висшия съдебен съвет. Тази година ВСС ще връчи и две поощрителни награди - енциклопедии на класираните на второ и трето място в конкурса. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС и Facebook страницата на ВСС.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 10.04.2017 г. на електронна поща: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника;
Всеки участник има право да участва с едно есе.
Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
 - Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
 - Обем: до три печатни страници, формат А4;
 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;
 - Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
 - Размер на шрифта: 12;
Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.КОНКУРС ЗА ЕСЕО Б Я В А
Във  връзка с издаден констативен протокол от Комисия на Община Девин по чл.195 от ЗУТ и постановено решение да се предприемат спешно необходими ремонтни дейности по възстановяване и заздравяване на фасадите на съдебната палата в град Девин ,област Смолян ,  

Районен съд – Девин, търси ценови оферти предложения от фирми, осъществяващи ремонтно-строителни дейности .

Оглед на сградата се извършва всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Допълнителна информация и строителна документация може да се получи в стая №7. Телефон за връзка 03041/27-09.
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво