Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                                                    ПОКАНА

          Уважаеми дами и господа,
На 05.12.2019год. от 10.00ч. в Съдебната палата на Районен съд Девин ще се проведе Ден на отворени врати.
Темата на деня ще бъде : „Гражданинът е свободен, защото е информиран“.
ПРОГРАМА НА ДЕНЯ :
10.00ч. Посрещане на гости и участници на събитието. Откриване на Деня, с встъпително слово от Председателя на Районен съд Девин г-жа Илияна Ферева-Зелева.
10.15ч. Отборно представяне на ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, с темата „Основни права на човека прокламирани във Всеобщата декларация за правата на човека“.
10.30ч. Отборно представяне на ученици от СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат, с темата „Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“.
10.45ч. Отборно представяне на ученици от СУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Борино, с темата „Конвенция за защита правата на детето“.
11.00ч. Представяне на отличените есета от обявения конкурс на тема „Гражданинът е свободен, защото е информиран“. Прочитане на отличените есета и награждаване.
В Деня на отворените врати граждани и журналисти могат да разгледат Съдебната палата и да се запознаят от близо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали.

Председател на Районен съд Девин
                                Илияна Ферева-Зелева


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

        Районен съд - Девин ще проведе „Ден на отворените врати“ на 5 декември 2019 г.

В тази връзка Районен съд - Девин обявява конкурс за ученическо есе на тема “Гражданинът е свободен, защото е информиран.“
 В конкурсът могат да участват учениците от Х-и до ХІІ-и клас от училищата в общините Девин, Доспат и Борино.
В конкурсът ще бъдат отличени най-добрите есета, като обявяването на победителите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Районен съд - Девин.
 Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 29.11.2019 г. в сградата на съда, в стая №7 при административен секретар Мария Дакова. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
 - Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници, формат А4;

 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 - Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 12;

Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Съдийската колегия на Висш съдебен съвет взе решение да командирова двама съдии Илияна Росенова Ферева – Зелева – административен ръководител - председател на Районен съд - Девин и Милена Кирова Костова - Колева административен ръководител - председател на Районен съд – Стара Загора за участие в VII Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, която се проведе на 10 – 11 октомври 2019г в                     гр.Будапеща, Унгария. Международната конференция се организира ежегодно от Национална служба за съдебна власт, а тази година беше седма по ред, посветена на сложния въпрос на съдилищата и комуникациите  с национални и международни експерти, известни в актуалната тема. Фокусът на събитието бе „ Изграждане на доверие чрез комуникация“  с акцент върху темите „Комуникация по важни случаи“, „Мисия на съдилищата за насърчаване на ценности“ и „Вътрешна комуникация“. Тази година събитието привлече около 80 гости от 19 страни, включително Германия, Испания, Полша, Хърватия, Латвия, България, Албания, Румъния, много от които са завръщащи се гости. В своята тържествена встъпителна реч               д-р Tunde Hando - председател на Националната служба за съдебна власт, подчерта значението на общественото доверие в съдебната система, като подчерта, че може би най-важната задача на съдебната комуникация е да се укрепи това доверие. Целта на поредицата от конференции е да се създаде международен професионален форум, на който да се обсъждат различни методи, използвани във вътрешната и външна комуникация на съдилища в цяла Европа. Споделяне на професионален опит, добри практики, обсъждане на спорни въпроси и техните възможни решения. В речта си д-р Tunde Hando цитира г - н Ференц Деак, изявен унгарски държавник, известен като „мъдър човек на нацията“ – „ Щастлива е страната, в която съдията и съдебното решение, носи не само справедливост, но успокоява страните чрез доверието. Посланието е просто и важно, а то е „ Доверие в съда и личността на съдията“. Общественото доверие засилва приемане на съдебното решение на индивидуално и социално ниво, увеличава желанието на гражданите да сътрудничат, опростява вземането на решение и насърчава стабилността на институционалните дейности. Целта на конференцията бе да се обсъдят публично инструменти и методи за комуникация за увеличаване на доверието. Инструменти по  отношение на съобщаване на съдебните решения от значим обществен интерес и културната мисия на съдилищата да промотира ценности. Г-жа Ерика Бесни – бизнес треньор откри поредицата от професионални лекции. Изтъкнатият треньор даде жива и забавна презентация за психологическите аспекти на доверието, ангажирайки публиката по интерактивен начин с голям успех. Фронталните презентации бяха продължени с представяне на комуникацията по важни случаи  от Хосе Мария Ортега Мартинес де Виктория, ръководител на Службата за комуникации във Върховния съд на Кастилия и Леон. Институционална комуникация по предоставяне на информация на медиите за съдебни процеси от голям медиен интерес. Лекцията му беше последвана от представянето на д-р. Zsˇfia Lele, вицепрезидент на Административно-трудовия съд в Сегед относно съобщението за делото по казуса, наречен „ Камионът на смъртта“ в Сегед. Културната мисия на съдилищата и вътрешната комуникация бяха представени от изтъкнати оратори като Ивета Жаудема, служител по международни комуникации във Върховния съд на Латвия и Джон Кафлан, заместник-директор по комуникациите в Академията за Европейско право / ERA/. Темите от първия ден бяха обсъдени от участниците в работни срещи на втория ден от конференцията. Участието ми в конференцията по темата „Съдилища и Комуникации“  беше изключително вълнуващо, чест и привилегия, за което изразявам огромна благодарност към Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, че ми предостави тази възможност за участие. Участието ми в този международен форум ми даде възможност да получи знания и взаимствам нови идеи по темата „Мисия на съда да промотира ценности“, които възнамерявам да приложа в следващите инициативи на  Районен съд – Девин  по „Образователна програма - Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие“, които ще проведем през учебната 2019г -2020г.   Първата е вече очертана в Деня на отворени врати, който ежегодно Районен съд Девин провежда през месец декември,  посветен на  „Международния ден по правата на човека 10 декември“. Тази година Районен съд - Девин ще проведе Ден на отворени врати на 05.12.2019г.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
09-10.10.2019г.  Участие на съдия Илияна Ферева – Зелева в Седмата Международна конференция, организирана от Национална служба за съдебна власт - Унгария, гр. Будапеща.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ               Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

________________________________________________________

Медийно отразяване на събитието - в. "Отзвук online" - гр.Смолян
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
за командироване на магистрат за участие в Международна конференция


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, с Протокол №29 от 17.09.2019год., командирова съдия Илияна Ферева-Зелева – административен ръководител – председател на Районен съд – Девин, за участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“.
Форумът ще се проведе в периода 9 – 12 октомври 2019 г. в гр. Будапеща в Унгария.
Събитието се организира от Унгарската Национална служба на съдебната власт, и се провежда в Академията по правосъдие на Унгария.
На конференцията ще бъдат дискутирани комуникацията по значими дела, културната мисия на съдилищата и вътрешната комуникация.Благодарствено писмо от ВСС към съдия Илияна Ферева - Зелева.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВСС


На 7 юни 2019год., в гр.София, ученици от училища СУ „Христо Ботев” гр.Девин, СУ”Димитър Благоев” гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Борино - партньори на Районен съд – Девин по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, взеха участие в Ден на отворени врати на ВСС. ВСС отличи с грамота и благодарност  участието им в Националния конкурс за ученическо есе на тема „ Открито за съдебната власт“ .

В Деня на отворени врати , учениците се срещнаха с  представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който поздрави участниците и гостите, както и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, които представиха статута, правомощията и функциите на ВСС.

Учениците, участваха в симулиран избор, чрез който в реална среда бяха запознати със работата в заседания на ВСС и със системата за електронно гласуване.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВСС
7 юни 2019 година

Днес на  7 юни 2019год. във Висшия съдебен съвет се проведе Деня на отворени врати, в който взеха участие около 200 ученика, като специални гости на събитието бяха 30 ученици и преподаватели от училища в съдебния район на Районен съд – Девин, от СУ „Христо Ботев” гр.Девин, СУ”Димитър Благоев” гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Борино, придружавани от председателя Илияна Ферева-Зелева, директора на СУ „Христо Ботев” – Красимира Георгиева и учители.
Събитието бе открито,  от представляващият ВСС Боян Магдалинчев,, който поздрави участниците и гостите, като акцентира на безпрецедентния брой автори в тазгодишното издание на Националния конкурс на ВСС за ученическо есе, както и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.
Приветствие към домакините, учениците, преподавателите и родителите отправи Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката. В изказването си тя цитира размисли от ученическите есета на тема „Открито за съдебната власт“.
Статутът, правомощията и функциите на ВСС представиха говорителят на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, и говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева.
Интерес предизвикаха видеоконферентните връзки с Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Пловдив, с участие на магистрати, съдебни служители и ученици, обхванати в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за посещение на ученици от училища – партньори на РС – Девин.В Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет, проведен на 7 юни 2019г. по изрично заявено желание на гости от страната да посетят и се  запознаят със спецификите на военното правораздаване, в тясно сътрудничество със Софийски военен съд, ученици от училища - партньори на Районен съд – гр. Девин бяха любезно посрещнати в седалището на съда находящо се в  Съдебната палата на град София, бул. „Витоша“ № 2. Изборът на учениците да посетят Софийския военен съд бе продиктуван от иновативното му участие в Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" и желанието им за обогатяване познанията им относно статута, структурата и функциите на военното правораздаване в Република България, формиране на правна грамотност и култура, постигане на по-висока степен на информираност и разбираемост от подрастващите към специализираното правосъдие, както и  повишаване на доверието в съдебната власт.

Учениците и техните преподаватели от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Борино, бяха посрещнати и приветствани от съдия Лидия Евлогиева в сградата на Съдебната палата – храма на българското правосъдие. С информационен тур по време на инициативата младежите научиха изключително интересни факти за историята на монолитната сграда – забележителната архитектурата, строежа, безупречното художествено оформление – над 70 фигурални композиции и релефи от бронз на българският художник и скулптор Любомир Далчев, стъклописите на забележителния художник Иван Пенков, бронзовите лъвове на входа на Съдебната палата - дело на скулптора Величко Минеков, известен с монументалната си пластика. Вълнение и респект у подрастващите предизвикаха поставените надписи на латински и български език: „Правосъдието е основа на държавата. Нека се подчиняваме на законите, за да бъдем свободни. Справедливостта трябва се съблюдава във всичко, а особено в правосъдието!“
В Тържествената зала № 15 на Съдебната палата учениците обогатиха знанията си с лекционен курс за специализираното правосъдие и спецификата на военното правораздаване. Надградиха познанията си за структурата на съдебната система в страната, мястото и ролята на военните съдилища, уредени  нормативно с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.  Научиха, че Софийският военен съд е със 140-годишна история, материална база и кадрова обезпеченост, изградил, доказал и утвърдил своята ефективност и компетентност. Създаден е и функционира в синхрон с националните правни процедури и международни принципи, а разглеждането на делата във военните съдилища е публично и съдебният процес пред военен съд се подчинява на общите принципи на наказателния процес – равнопоставеност на страните, състезателност, установяване на обективната истина.  
Посещението на учениците  от училищата партньори на РС – Девин завърши в края на работния ден със заявка за бъдещи съвместни дейности. Засиленият им интерес и присъствие бе доказателство, че Софийският военен съд успешно е провокирал вниманието им към правната материя и юридическата наука, като е обогатил тяхната представа за работа на българските магистрати, защото формулата за справяне с най-важните предизвикателства в обществото ни е да сме в постоянна комуникация и да работим заедно с институционалните ни партньори и училища за утвърждаване авторитета на правораздавателната ни система.Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
05.06.2019 ГОД.

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.06.2019 г., учениците от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Борино от училища - партньори на Районен съд – Девин по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“ ще посетят Ден на отворени врати на Висш съдебен съвет, в гр.София. Програмата предвижда срещи с членове на ВСС, представяне на структурата и функциите на Съвета и на съдебната власт, демонстрация на система за онлайн излъчване на заседания, провеждане на видеоконференция, като способ за събиране на доказателства и посещение на Съдебната палата в гр.София.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
        На 09.05.2019г. в Районен съд – Девин, се отбеляза Денят на Европа посветен на мира и обединението в  Европа и Ученическото самоуправление, в което ученици заемат местата на съдии, прокурор и служители от Районен съд – Девин и Районна прокуратура Девин и разберат основни параметри от дейността им.
Друга инициатива, свързана с Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“, с ученици от училищата  СУ „Христо Ботев“ - гр. Девин и СУ „Димитър Благоев“ - гр. Доспат беше изнесената от съдия Елка Хаджиева лекция на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“.
В обучението взеха участие 26 ученика от СУ „Христо Ботев“ , ръководени от Веселина Пейковска и 20 ученика от СУ „Димитър Благоев“, ръководени от Капка Бозова и Ваня Мутафчева.
Учениците получиха удостоверения за участието си, както и Конвенция за правата на детето, вариант за деца и брошури предоставени от ВСС по Образователната програма.


Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ     Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ     Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ     Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

На 09.05.2019 год. в сградата на Районен съд – гр.Девин, по случай Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2018-2019“, ще се проведе планирано обучение на учениците от 10 - 12 клас, по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор         следовател и запознаване със статута на магистратите.“ Темата ще бъде представена от съдия Елка Хаджиева.
Програма на деня:
10.30 ч. – Провеждане на ученическо самоуправление  с ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин.
13.30 ч. – Обучение по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор следовател и запознаване със статута на магистратите“, съдия лектор Елка Хаджиева.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво